Петрол

Производството на горива е нараснало през януари, но доставките намаляват спрямо предходния месец, съобщи НСИ.
През януари 2016 г. спрямо декември 2015 г. нараства производството на пропан-бутан – с 12.5%, на безоловен бензин – с 11.5%, на дизелово гориво – с 8.7%, на природен газ – с 16.7%, и на електроенергия – с 4.9%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 4.4%.

През януари 2016 г. спрямо декември 2015 г. нарастват доставките на природен газ – с 11.8%, и на електроенергия – със 17.0%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 4.6%, на безоловен бензин – с 40.0%, и на дизелово гориво – с 43.0%. Доставките на пропан-бутан остават без изменение.

Намалението на доставките на бензин и дизел през първия месец на годината, общо взето, е обичайно за последните години, показват данните. Но има намаление на вноса, както на бензин, така и на дизел.

dizel

benzinСпрямо същия месец на 2015 г. дори доставките на бензин бележат ръст от 50%, просто защото доставките на бензин миналия януари са били необичайно ниски.