Ashoka Mody, EuroTragedy: A Drama in Nine Acts, Oxford University Press, 2018

Ашока Моди е професор в Принстън и бивш директор в МВФ и Световната банка. Книгата разглежда проблемите на еврозоната в исторически контекст. Според него пукнатитите в конструкцията на Икономическия и паричен съюз са били видими още преди 20 години, но лидерите на ЕС са пренебрегнали предупрежденията на икономистите. Европейските страни винаги са имали много различни икономически условия, а общата валута ги е увеличила вместо да ги намали.

Alan Greenspan and Adrian Wooldridge, Capitalism in America: A History, Penguin, 2018

Книгата на бившия председател на Федералния резерв и известния журналист от The Economist предлага не само историческа ретроспекция, а и оценка на сегашното състояние на капитализма в момент, когато неговата роля е подложена на съмнение. Двамата проследяват най-дискутираните моменти от икономическата история на САЩ  – от ролята на робството до Новия курс, за да стигнат до обобщение на главните предимства на страната – нейната толерантност към креативнотото разрушение, способност да насърчава иновациите и отвореността към глобализацията.

Paul Volcker with Christine Harper, Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government, Public Affairs, 2018

Още един бивш председател на Федералния резерв (1979-1987), чието наследство (за разлика от това на Грийнспан) не поражда съмнения. Именно Волкър е човекът, който пребори инфлацията през 80-те години и върна вярата в централните банки. В мемоарите си  той разкрива колко важни са доброто управление и хората с интегритет, които са отдадени да направят това, което е най-добро за обществото.

Paul Tucker, Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State, Princeton University Press, 2018

Като своеобразно продължение на темата от предишната книга, Пол Тъкър се фокусира върху увеличената мощ на неизбраните от народа ръководители на институции като Федералния резерв и ЕЦБ, които изиграха важна роля след кризата от 2008 г. В опит да овладеят кризата и последвалото бавно възстановяване те разшириха обичайния си арсенал. Тъкър поставя въпроса за връзката между увеличената власт на технократите и функционирането на съвременните демокрации. Кой да пази пазачите? Кога независимостта на централните банки може да се превърне в извинение за надхвърляне на техния мандат?

Kai-fu Lee, AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order, Houghton Mifflin Harcourt, 2018

Д-р Кай-Фу Лий, един от най-уважаваните в света експерти по изкуствен интелект, разкрива, че Китай догонва  САЩ с удивително бързи темпове.  Според него Китай и САЩ ще формират мощен дуопол в тази сфера. Лий анализира социалните предизвикателства от автоматизацията, като това как хората, загубили работата си, могат да направят живота си смислен и как AI ще промени характера и възприемането на различните видове труд.

Mariana Mazzucato, The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy, Allen Lane

Проф. Мацукато е сред звездите на прогресивните икономисти, а новата й книга – напомняща на места Makers and Takers на Рана Форухар от FT, се концентрира върху механизмите, чрез които извличането на стойност (ренти) измества създаването на стойност, подхранвайки печалбите на големите фармацевтични и технологични компании и банките. Според нея, ако искаме да променим капитализма, е необходимо да преосмислим начина на създаване на богатството, как то се извлича и разрушава. Мацукато, чиято предишна книга е “Държавата – предприемач”, от години се застъпва за по-активно включване на правителствата в иновациите, здравеопазването, климатичните промени, което изоставят ограниченията на анализа разходи-ползи и започнат да поемат рискове. Ролята на държавата не е само да регулира пазарите и да поправя пазарни провали, но да съучаства в тяхното създаване и развитие, твърди тя.

Jonathan Tepper (with Denise Hearn), The Myth of Capitalism: Monopolies and the Death of Competition, Wiley, 2018

Тази книга предлага задълбочен анализ на увеличаването на мощта на монополите през последните десетилетия, особено в САЩ. В намаляването на конкуренцията се крият отговорите на големите въпроси на нашето време – бавния растеж, растящото неравенство и намаляващия брой на стартъпите. Тепър поставя въпроса дали на гигантските технологични компании в Силиконовата долина трябва да бъде позволено да изкупуват компаниите-„еднорози”, за да не застрашават последните позицията им.