криза

Тези дни ще ви залеят анализи, обзори и ретроспекции за световната финансова криза, чиято кулминация бе преди 10 години, както и за последиците от нея. Кризата бе изпитание за доверието във финансовите пазари, а и за пазарните решения изобщо.

Тя бе преодоляна до голяма степен благодарение на мащабните фискални и парични стимули, чиято ефективност и до днес е повод за разпалени дискусии. С възстановяването на икономиката и загърбването на икономиите и т.нар. деливъридж, световният дълг отново расте. Налице е прехвърляне на част от тази задлъжнялост от финансовия към правителствения сектор. Присветват и други предупредителни лампички. В същото време съотношението цена-печалба за компаниите, включени в индекса S&P 500, което измерва дали акциите са надценени спрямо приходите на компаниите, е над 24, значително над историческите средни стойности. Циклично изгладеният показател (CAPE), който отчита инфлацията, е над 33, при историческа средна 16.8. Това се дължи до голяма степен на паричните стимули и обратно изкупуване на акции, докато доходът от дивиденти е под средните стойности. Цените на жилищата в много страни по света достигат и надминават предкризисните нива.

Въпреки това световният растеж остана слаб и зависеше до голяма степен от Китай и развиващите се страни. Инвестициите са далеч от средните нива, характерни за миналия век.

Успокоението е, че регулациите сега са по-силни и банките натрупаха предпазни буфери. Много страни изградиха интегриран финансов надзор и разработиха микро- и макропруденциални регулации, създадоха предпазни фондове и политики за преструктуриране на нестабилни финансови институции. Но поради ниските лихви пространството на централните банки за маневри е по-малко.

Възловият въпрос днес обаче не е с колко са пораснали борсите след фалита на Леман Брадърс или колко процента растеж е добавила световната икономика? Много по-важно е дали икономистите и регулаторите по света научиха достатъчно от тази криза и дали днес те са по-подготвени да се справят със следващата (защото кризите по правило са неизбежни). Това ще зависи от устойчивостта на икономиките и начините на създаване на стойност.

Избираме да погледнем на това събитие през пет големи проблема, които не звучат много юбилейно, но ще моделират икономическото развитие през следващите 10 години.

Те са:

  • Бъдещето на парите, дълговете и централните банки
  • Създаването на стойност и ролята на финансовите пазари
  • Технологична революция и стагнацията на доходите
  • Регулирането на големите технологични компании
  • Глобализацията.

Тези пет теми или отделни техни аспекти са обект на оживени дискусии през последните години. В  Специалния доклад представяме основните тези и водещите икономисти, които ги защитават.