Строителство

1 млрд. лева за саниране чакат по специална сметка

Отпуснатите в края на миналата година 1 млрд. лева за саниране са преведени на МРРБ, но то не ги е платило на Българска банка за развитие. Досега банката е разплащала приключените сгради за своя сметка и за сметка на привлечен ресурс.

Това става ясно от отговор на Министерството на регионалното развитие на изпратено запитване, след като на пресконференция на служебния министър Спас Попниколов стана ясно, че има нередности по програмата и досега не се превеждани суми на банката. В същото време миналия декември правителството осигури 1 млрд. лева (ПМС 339/2016 г.), които допринесоха за ръста на капиталовите разходи и рязкото намаляване на бюджетния излишък в края на годината. Но съпоставката с фискалния резерв навеждаше на мисълта, че парите не са похарчени.

От МРРБ уточниха, че към 01.03.2017 г. по Националната програма за енергийна ефективност са въведени в експлоатация 300 сгради на обща стойност 281 928 555 лв. с ДДС. Всички дейности по завършените сгради са разплатени от страна на Българската банка за развитие (ББР) със собствен или привлечен ресурс, за което се начислява съответната лихва. Припомняме, че през миналата година банката договори заем на стойност 150 млн. евро с Банката за развитие на Съвета на Европа.

Съгласно разпоредбите на чл.2 от ПМС18/2015 г. сумите, разплатени от страна на ББР към фирмите – изпълнители по договори с общините, подлежат на отпускане чрез директно погасяване от държавния бюджет, когато са предоставени всички документи за сградата. (Според чл. 2, ал. 5 бъзвъзмездната финансова помощ за сдруженията на собственици “подлежи на отпускане след приключване на обновяването и се предоставя чрез директно погасяване от държавния бюджет на задълженията на сдруженията на собствениците по ползваното финансиране” от ББР – б.р.).
За да бъдат разплатени сумите (представляващи безвъзмездна финансова помощ) от бюджета на МРРБ към ББР е необходимо за всяка сграда въведена в експлоатация да бъдат представени:
• Разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация;
• Протокол, подписан между областния управител и кмета на общината съгласно чл.12 от договора за целево финансиране за общата инвестиция за сградата по дейности.
До 01.03.2017 г. в МРРБ са представени документи за 135 сгради на обща стойност 143 млн. лева.

Одобрената сума от 1 млрд. лева е преведена по отделно открита банкова сметка на МРРБ за чужди средства за изплащане на задължения по представената безвъзмездна финансова помощ, уточниха от министерството.

За да бъдат разплатени суми от страна на МРРБ към ББР трябва да бъде подписано споразумение за определяне реда, условията и сроковете за разплащане по Националната програма за енергийна ефективност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ББР, съгласувано с Министерството на финансите.
Проектът на споразумение е изпратен към ББР на 30.12.2016 г. и предстои да бъда разгледан на заседание на Министерския съвет.
След одобрението ме щу се пристъпи към разплащане на дължимите суми и лихвите към тях, казват от министерството.

Това означава, че сумата от 1 млрд. лева е формирала нещо като временен фонд на МРРБ или, както се наричаше преди, извънбюджетна сметка. Съгласно чл. 145 от Закона за публични финанси сметките са чужди средства не са част от държавния бюджет, но законът не урежда въпроса за захранването на тези сметки чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на министерство и оттам в сметката за чужди средства, като при това този трансфер на 1 млрд. лева се отчита като разход (вероятно капиталов) на бюджета още за текущата година.

Излиза, че всяко правителство щом се види с непредвиден излишък, може да си гласува 1 млрд. лева с постановление, да го трансферира към сметка за чужди средства по някаква програма и да може да ги харчи през следващата година, без да се съобразява със законите за бюджета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *