Ясен Танев e информационен анализатор, председател на БАРБС (член на БСК) и директор на Zucchetti Bulgaria. Основател на дигитално читалище по Кибер сигурност – Safer.bg.

С 20-годишен опит в индустрията за доставка на софтуерни решение в сферата на търговията, хотелиерство и ресторантьорство. Водещ експерт на БСК по проблемите на информационната сигурност и фискализацията.

Г-н Танев участва от името на БСК в Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност на 22 октомври