Срокът за подмяна на фискалния софтуер на бензиностанциите се удължава с един месец – до 31 юли, предвижда проект за промяна на Наредба Н-18, публикуван от МФ.

Сегашните разпоредби предвиждат бензиностанциите да приведат ЕСФП в съответствие с изискванията до 30 юни, а от 30 септември всички бензиностанции  да издават касови бележки, в които е изписан брутния им марж. Освен разликата в покупната и продажната цена, търговците на горива са задължени да включат и информация за размера на ДДС и акциз.

Промяната предвижда още, ако към 31 юли 2019 г. лицата имат сключен договор за внедряване на ЕСФП от одобрен след 1 април 2019 г. тип и изготвен график за внедряване по обекти, предоставени по електронен път на НАП, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба е 30 септември 2019 г.

Предстои друга, по-сериозна промяна на наредбата във връзка със започналата работа по софтуерна фискализация. Очакванията са да отпадне изискването за издаване на касови бележки при виртуалните плащания с банкова карта (в онлайн магазин).