Странният случай на ирландския растеж

Ирландия учуди света, като обяви икономически растеж, който нито една друга страна не е постигала през последните години.
Статистическата служба на страната ревизира данните за 2015 г., за да отчете, че икономиката й е нараснала с 26.3%. Това е три пъти по-бързо от постижението на келтския тигър преди кризата и много повече от първоначално обявените 7.8% годишен ръст.
Новината бе посрещната със смесица от объркване и недоверие. “Леприконска икономика,” написа нобеловият лауреат Пол Кругман, имайки предвид митичното джудже, което – ако го догониш, дава несметни богатства.

Официалното обяснение е, че корекцията е била причинена от “инверсии“, при които компаниите преместват своите техните активи или седалището си в Ирландия, за да се възползват от ниския данък от 12.5 на сто, както и корпоративни преструктурирания. С други думи, ръстът има само слаба връзка с дейност в реалната икономика и създаването на работни места, коментира FT.
Освен това е допринесъл скокът на нетния износ, което се дължи на договори за производство и отчасти на инверсии. Нетният износ през 2015 г. се е увеличил със 102.4%, докато общото вътрешно търсене – с 9.9 на сто.

Ревизираните данни се обясняват с “по-пълна и актуална информация” от тази, която е била налична през март.
Ирландски икономически данни са колебливи поради естеството на икономиката – малка, отворена, доминирана от преки чуждестранни инвестиции – особено от Силиконовата долина и световни фармацевтични компании и силно завикива от данъчния режим. Това води до постоянни ревизии на официални данни и недоверие към статистиката.
“Тази ревизия преди всичко отразява статистически рекласификации, свързани с третирането на т. нар. данъчна инверсия, включващи американските мултинационални компании, покупки от въздухоплавателни средства, лизингови дружества и компании, които преместват активите на Ирландия”, коментира пред FT Филип О’Съливан, икономист в Investec.

Премиерът Енда Кени загуби парламентарното си мнозинство на общите избори през февруари до голяма степен, защото неговите увещания към ирландските гласоподаватели да “запазят възстановяването” предизвика въпроса: “Какво възстановяване?” Данните от вторник допълнително ерозират доверието към официалните икономически данни.
БНП, който изключва дейностите на мултинационалните компании, базирани в Ирландия, е нараснал с 18.7% през 2015 г.
БВП спадна с 2.1% през първите три месеца на тази година, в сравнение с предходното тримесечие.