работа

Агенцията по заетостта съобщи, че равнището на регистрираната безработица през април e 6.1%. Спадът на годишна база е с 2.8 процентни пункта – от 8.9% през април 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.4%.

На пръв поглед, тези данни са много добра новина. На втори поглед обаче те може да са сигнал за проблем. Както често се случва, трябва да видим не само процентите, а да знаем цялата история, за да направим верен извод. Тази история започна в края на март 2020 г., когато обявяването на извънредното положение доведе до освобождаване на хора, а пред бюрата по труда се извиха опашки. Само за една седмица – от 30 март до 4 април, работата си загубиха 26 хиляди души. Следващата седмица – още 31 хиляди. Много от новорегистрираните безработни получиха 12 месеца с право на обезщетение (това зависи от основанието и от стажа). Максималният срок на обезщетенията за първите съкратени заради коронакризата изтече през март-април.

В същото време данните на НСИ казаха, че в края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.8 хиляди. Но това не е цялата истина. Защото сравнението е с края на март 2020 г., когато вече работещите бяха намалели с 47 хиляди. През април броят на наетите намаля с още 45 хиляди. След това, благодарение и на мярката 60/40, този процес бе овладян. Но въпреки това в пика на лятото имахме със 100 хиляди по-малко наети в сравнение с юли 2019 г. (което безспорно отразява спада на туризма и свързаните индустрии).

Показателно е, че ако се сравнява февруари 2021 със същия месец на миналата година (преди пандемията) все още е налице спад на наетите с почти 60 000.

наети

НСИ

Безспорно данните за март сочат известно възстановяване на икономическата активност, което е вероятно да продължи през пролетта. Но мащабите са все още неясни – НСИ ще обяви данните за наетите през април след три месеца.Засега разполагаме само със седмичната статистика на бюрата на труда (чрез НСИ), която сочи, че броят на постърилите на работа през периода 10-16 май е 7000 души (почти колкото през същата седмица на миналата година), но новите безработни са по-малко. Общо за седмиците от 29 март до 16 март постъпилите на работа чрез бюрата по труда надвишават новите безработни с 9486 души. Въпросът е какво става със старите безработни, тоест дали слабото нетно увеличение, което отчита АЗ, е достатъчно за да ги поеме. Тук трябва да се има предвид, че не всички, които губят препитание, се регистрират в бюрата по труда, както и че не всички намират работа чрез тях.

Дали предприятията ще успеят да осигурят работни места на всички, чийто срок за обезщетения за безработица е изтекъл и как ще се отрази евентуално прекратяване на пандемичната подкрепа предстои да разберем.