магазин, търговия

Търговията на дребно отчете понижение на оборота през март, което надмина спада, отчетен през месеците на световната финансова криза, която у нас се усети най-остро през 2009 г.

По данни на НСИ, през месеца, когато бе въведено извънредно положение, по сезонно изгладени данни през март 2020 г. се наблюдава спад на оборота по съпоставими цени в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети с 18.1% спрямо предходния месец. На годишна база, тоест спрямо същия месец на предходната година, оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно
изгладени данни, намалява с 14.6%.

Данните показват големи различия по сектори. Търговията с хранителни стоки и напитки отбелязва ръст с 3.4% на годишна база, което се дължи на това, че повече хора са останали вкъщи и не разчитат на заведения за хранене. Оборотът намалява при търговията  на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 37.1%) и при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 18.8%). търговия

По-значителен спад при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с
автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил,
облекло, обувки и кожени изделия – с 63.1%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна
техника – с 40.4%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 19.8%.
Увеличение е регистрирано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с
14.4%, и при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 5.0%.

В промишлеността положението изглежда малко по-добро. Сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2020 година. През март 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 6.9% спрямо съответния месец на 2019 година. Все пак изключването на икономиката, както в България, така и в повечето европейски страни настъпи в средата на месеца. За да поставим нещата в перспектива, ще припомним, че през 2009 г. месечните понижения на промишленото производство достигнаха 22.5% на годишна база.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 9.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.4%, а ръст – в добивната промишленост – с 12.3%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде – с 46.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 31.0%, производство на облекло – с 26.0%, производството на мебели – с 24.9%. Производството на автомобили се понижава с 21.8%, на други превозни средства – с 12%, на машини и оборудване – с 10.3%, производството на електрически съоръжения – със -7.4 на сто. Тоест засегнати са почти всички основни експортни отрасли, с изключение на производството на основни метали, което е относително стабилно. Най-голямо увеличение е отчетено при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 12.2%, производството на хранителни продукти – с 8.3%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 4.8%.

Силен спад е налице и в строителството, въпреки че секторът не бе обект на забрани. През март 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 11.2% под равнището от предходния месец. През март 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 14.0%.