Симеон Петков е Ръководител на отдел Нормативен контрол в рамките на естонската финансова група ЮтеКредит и консултант на свободна практика. Сертифициран Специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по норматишвен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP certified). Асоцииран член на международната асоциация по нормативно съответствие (International Compliance Association).

Над 16 години от кариерата му е  в областта на нормативното съответствие и предотвратяване изпирането на пари, като 15 години в рамките на групата БНП Париба, Франция. Дългогодишен опит по разработване на вътрешни мерки и правила, обучения, въвеждане на мониторингови системи, разработване на контролни и обучителни планове в областта на мерките срещу изпиране на пари, финансиране на тероризъм и спазване на международните финансови санкции и други области на нормативно съответствие и контрол.

Симеон е лектор на ЗМИП на практика и Нови изисквания към мерките срещу изпиране на пари