МФ

Силен януари за бюджета, дефицит през февруари

Бюджетът приключва февруари с положително салдо от 822,4 млн. лв. (0,9% от прогнозния БВП), според предварителни данни на МФ, а според окончателните данни за януари тогава то е било 884,2 млн. лв. Това означава, че през втория месец на годината хазната вече е на дефицит. През двата месеца ръстът на приходите спрямо същия период на миналата година е с 214 г. млн. лева, но има и сериозно увеличение на разходите – в това число за осигуровки, както и за пенсии (поради увеличението от средата на миналата година) в сравнение с началото на 2016 г.
От кратката информация на МФ за февруари не става ясно дали има изоставане на данъчни приходи и ръст на други разходи.
Подробните данни са за януари и те показват много силен ръст на приходите от ДДС. Това би следвало да се дължи на начислен данък във връзка с разплащания, които традиционно се правят в края на годината, а вероятно и на мерките на НАП.
Ръстът на приходите през първия месец на годината в сравнение с миналата година е с с 208,5 млн. лв. (тоест почти колкото за двата месеца общо).
В това число съпоставено с януари 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 12,2% (313,7 млн. лв.), основно заради ДДС и акцизи. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 275,7 млн. лв. или 14,5% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват със 120,1 млн. лева.
Разходите (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за януари 2017 г. възлизат на 2 454,6 млн. лв., което е 6,7% от годишните разчети. За сравнение, разходите за януари 2016 г. бяха в размер на 2 138,8 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо януари 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и ръст на осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69″ с 20 пр. п. спрямо 2016 г., пише в съобщението на МФ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *