Хора

Само в пет области е налице трайно нарастване на наетите през третото тримесечие на годината спрямо същия период на миналата година. Сред тях е Разград, където е реализиран и най-голям ръст на средната работна заплата през септември (над 25%).

Според данните на НСИ за наетите и средната работна заплата, в повечето областни центрове броят на наетите намалява.

Единствено в Разград, Благоевград, София, Пловдив, Стара Загора е налице траен ръст на назначените по трудов договор, като той е най-голям в първите два града.

Увеличението на наетите в Разград се дължи на откриване на нови цехове и завод. През миналата година Разград бе в негативния списък на области с по-висока безработица от средната. (Останалите бяха Видин, Враца, Шумен, Силистра, Перник, Смолян).

През третото тримесечие на 2017 г. най-силно (на годишна база) се съкращава броят на наетите в Пазарджик, следван от Плевен, Велико Търново, Русе, Ямбол. Няколко областни центрове като Шумен, Силистра и Хасково успяват да постигнат обрат и през септември вече могат да се похвалят с ръст на наетите на годишна база. На другия полюс е Бургас, който след значителен ръст на наетите през юли и август, отчита малък спад през септември спрямо същия месец на 2016 г. Сравнението с предходни години обаче показва, че увеличението през лятото е по-скоро базов ефект, тъй като през 2016 г. е бил регистриран сравнително по-слаб ръст на сезонната заетост в Бургаска област.

Областите с ръст на наетите се отличават и с по-добро увеличение на заплатите  (с изключение на Благоевград). Само в шест области заплатите през септември надхвърлят 1000 лв. – виж таблицата.

Само пет области осигуряват ръста на заетосттаСредната заплата през септември достигна 1064 лева, като се колебае от 660 лв. в туризма до 2378 лв. в ИТ сектора.

Само в столицата коефициентът на заетост (включва самонаетите, както и фермерите) надхвърля 60%. В същото време във Видин заети са малко над 35% от населението над 15 години или 27 500 души в цялата област. Ниска е и заетостта в Ловеч – единствената област, в които мъжете нямат предимство пред жените по отношение на заетостта. Ако обаче се извадят най-възрастните, тоест ако коефициентът се изчисли спрямо лицата на възраст 15-64 години, тогава настъпват известни размествания и Добрич почти догонва София по заетост, Стара Загора следва по петите. В добруджанския край и в района, където са съсредоточени енергийните мощности, заетостта сред мъжете в работоспособна възраст е по-висока от София.

Също така прави впечатление, че в три области по изключение, жените, които, които имат препитание, са повече от мъжете. Това са Ловеч, Габрово и Кюстендил, като вероятното обяснение (особено в последния случай) е в отсъствието на производствени инвестиции и/или гурбет.

Тези данни са изключително важни, тъй като те посочват, че недостигът на кадри, който тласна нагоре и заплатите, не е повсеместен. Новите инвеститори би следвало да бъдат насочени (като бъдат подкрепяни и обучавани местните власти) към области, в които трудовият пазар все още е далеч от пълната заетост. И ако за Разград, Шумен и Силистра се е появила надежда, останалите области с ниска заетост все още чакат своите инвеститори и активни управници.