ръст на икономиката

Ръстът на икономиката се забави до 3.5% на годишна база според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на тази година. Този темп е равен на увеличението на БВП през последното тримесечие на миналата година, когато ръстът се оказа по-нисък от очакванията.

Като изключим съвпадението на числата, картината сега е доста по-различна. Основният фактор на растеж са инвестициите, които са нараснали със 7.2% на годишна база. Потреблението, което бе и се очакваше да продължи да бъде основен двигател на растежа, отбелязва скромен темп от 2.4%.

Ако данните се потвърдят, това ще означава връщане към темповете от 2015 г. В ЕС средният ръст е 2.4%, тоест България не скъсява достатъчно бързо дистанцията с доходите в Съюза.

В ЕС също е налице забавяне (спрямо ръст на годишна база от 2.7% през предходните две тримесечия), което се дължи на понижаване на темповете в петте основни икономики – Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия. Но прави впечатление и това, че страните извън еврозоната растат по-бавно. Износът от ЕС за трети страни също се сви, а това засяга и наши производители, които са част от световна верига на доставки.

Правителството очаква ръст на българската икономика от 3.9% тази година, а Европейската комисия – 3.8%.

На тримесечна база икономиката нараства с 0.8%. Принос за регистрирания икономически растеж спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. има ръстът на капиталовите разходи – с 4.8%, и на износа на стоки и услуги – с 1.3%.

Ръстът на БВП се забавяМакар и непълни (липсва БВП по сектори), данните показват, че вътрешното потребление, което миналата година нарасна с 4.5%, сега не успява да даде достатъчен тласък на икономиката. Това може да се свърже със забавянето на ръста на доходите. През първото тримесечие този ръст се забави до 7%, спрямо 9.8% през същия период на миналата година. При това за ръста на доходите повлия увеличението на минималната заплата и на заплатите в обществения сектор, по-специално на учителите.

Ръстът на инвестициите е свързан с ускоряване на европейските проекти и с ръст на строителството, включително поради увеличеното жилищно кредитиране.  Индексът на строителната продукция нарасна силно през първите два месеца на годината (с 26% през януари), но през март се понижи на годишна база. Издадените разрешения за строителство на жилища нарастнаха с една трета, което предполага продължаващ ръст.

За по-малкия ръст през първото тримесечие може да е повлияло и това, че през март “Лукойл Нефтохим” не работи, но по принцип това се отразява повече на приходите от ДДС и акцизи и външната търговия.