енергетика

Вместо да поскъпне с 2%, какъвто беше първоначалният вариант на енергийния регулатор, от август токът за бита ще поевтинее средно с 0.11 на сто реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Цените на електроенергията за бизнеса обаче ще скочат, тъй като се увеличава добавката “Задължение към обществото”, която става 38 лева за мегаватчас.

Изменението на крайните цени на електрическата енергия е както следва: за абонати на ЧЕЗ е -0,63%; за абонати на ЕВН е -0,44%; за абонати на ЕНЕРГО-ПРО е 1,09%; за абонати на ЕРП „Златни пясъци“ е -5,11%.

По справедлив начин добавката „задължение към обществото“ става практически еднаква за всички потребители – битови и стопански и ще бъде на стойност 38 лв. „Това изравняване се налага, защото първо законът ни задължава таксата да е еднаква за всички крайни потребители и второ, защото е натрупан огромен дефицит в НЕК, който трябва да преодолеем,“ заяви Иван Иванов.

Добавката “Задължение към обществото” за енергоемките потребители, които имат годишно потребление над 30 гигаватчаса, тази добавка става 18.77 лв. на мегаватчас, което дори е в по-малко от добавката, която се плащаше досега в размер 19 лв. на мегаватчас, посочи той.

Предприетите през последния месец мерки са създали предпоставки първоначално заявеното увеличение на цената на електроенергията с 2% да бъде трансформирано в намаление на цената. Създаде и възможност за намаляване на размера на добавката „задължение към обществото“ особено за енергоемката индустрия. За потребители над 30ГВтч – 18,77лв./МВч; за потребители над 10 ГВтч – 26,65лв./МВч; за потребители под 10ГВтч – 37,90лв./МВч.

Новият ценови период започва от 1 август 2015. „Той не може да бъде отлаган повече във времето, защото законът не го позволява“, коментира председателят на КЕВР. Отлагането предполага допълнително натрупване на дефицит от НЕК в рамките на около 60 млн. лв. месечно. „Мисля, че не е редно да позволяваме това, особено предвид предстоящата либерализация на пазара и необходимостта от оздравяване на сектор енергетика,“ коментира още председателят на независимия регулатор. Законът позволява, ако се разкрият допълнителни резерви в сектора, КЕВР да излезе с ново ценово решение след срок от 3 месеца.

Предложението на ДКЕВР за двойно увеличаване на добавката “Задължения към обществото” за свободния пазар предизвика протести на бизнеса. В резултат правителството предложи те да бъдат компенсирани в зависимост от това доколко са енергоемки и прие няколко мерки с цел намиране на резерви. Бе решено да се намалят административните разходи на държавните енергопроизводители, да се начислява такса от 5% върху всички производители, да се отнемат някои преференции на ВЕИ.