Fed

Централната банка на САЩ или по-точно Федералният комитет за откритите пазари очаквано не направи значими промени в паричната си политика. Но въпросите за бъдещо вдигане на лихвите остават на масата за дискусии.

Централната банка заяви, че продължава да прогнозира почти нулеви лихвени проценти поне до 2023 г. Въпреки че Фед подобри очакванията си и призна, че някои от членовете виждат по-скорошно покачване на лихвите, председателят Джером Пауъл подчерта, че това е мнението на малцинството. През декември само 1 от 17 члена на комитета виждаха повишение на лихвените проценти през следващата година, докато в последната точкова диаграма те са четирима от общо 18. Според Фед какъвто и да е ръст на инфлацията тази година ще бъде краткотраен.

FOMC реши да поддържа целевия диапазон на федералната фондова лихва в границите между 0.00% и 0.25% и да поддържа месечните покупки на ДЦК и обезпечени с ипотеки ценни книжа непромонени, съответно 80 млрд. и 40 млрд. долара.

Федералният резерв ще продължи да купува ценни книжа „поне“ на тези лихвени нива, „докато не бъде постигнат значителен по-нататъшен напредък към целите на Комитета за максимална заетост и ценова стабилност“. 11-те членове на Комитета с право на глас гласуваха единодушно, за да запазят настоящата политика. Въпреки това Комитетът подобри оценката си за състоянието на икономиката. В изявлението си от 27 януари FOMC заяви, че „темпът на възстановяване на икономическата активност и безработицата се е забавил през последните месеци“. В последното изявление се казва, че „след умерено темпо на възстановяване наскоро се появиха показатели за икономическа активност и заетост“. Комитетът обаче отбеляза, че „секторите, най-неблагоприятно засегнати от пандемията, остават слаби“. По-оптимистичната перспектива на Комитета за икономиката е отразена в неговото тримесечно резюме на икономическите прогнози (SEP). Средната прогноза за БВП сред 18-те членове на комитета за 2021 г. се е увеличила до 6,5% в настоящия SEP от 4,2% през последния SEP (декември). Прогнозата за 2022 г. достигна до 3,3% от 3,2% по-рано. Ревизията нагоре към растежа на БВП доведе до ревизия на нивото на безработицата. По-конкретно, средната прогноза сега показва равнището на безработица, завършващо до 2021 г., на 4,5%. Тази прогноза беше 5,0% през декември. Инфлацията (PCE), се очаква да бъде 2,4% в края на годината, в сравнение с 1,8%, прогнозирани през декември.

Същевременно UNCTAD прогнозира, че икономиката на САЩ на САЩ вероятно ще нарасне с 4,5%, благодарение на правителствения пакет стимули на стойност 1,9 трилиона долара и решимостта на Федералния резерв да поддържа лихвените проценти на исторически ниски нива. Организацията, базирана в Женева, също така предупреди за отрицателни развития и появата на „Covid балон “ на американския фондов пазар, който може да създаде „риск от финансов крах“.