ипотеки имоти

Средната цена на готовите апартаменти в София през последното тримесечие на миналата година е надхвърлила 2040 лева (1040 евро), показват изчисления на еconomix.bg на база информация от НСИ. Това е близо до нивата през 2007 г., но все още далеч от пиковите стойности през 2008 г. Данните не включват ново строителство*.

Ръстът на цените на жилищните имоти се укроти на 8.2% през 2017 г., показват данните на НСИ. Това е под оценките на пазара, като вероятно се дължи на факта, че данните не се отнасят само за големите градове.

Общо за страната новите жилища са поскъпнали с 4.7%, а старите – с 10 на сто на годишна база.

Все пак прави впечатление, че поскъпването обхваща и повече провинциални градове в сравнение с 2016 г., като най-изразено е то в Русе. Цените там са нараснали с 16% и почти достигат нивата в Стара Загора.

имотиВ София повишението на годишна база (тоест спрямо същото тримесечие на предходната година) достига 9.2% при 11.6% през последното тримесечие на 2016 г.. Това забавяне се дължи на цените на новите жилища, които са нараснали на годишна база само с с 4.6%.

В столицата и Пловдив освен това цените на новите апартаменти са се понижили на тримесечна база, тоест спрямо лятото, съответно с 1.9% и 1%. Може да се предполага, че за бавния ръст на новото строителство влияе увеличаването на започнатите сгради, а специално в София и фактът, че все по-търсени стават имоти в близост до изграждащата се трета линия на метрото, които са в центъра и квартали с малко нови сгради.

* От 2015 г. НСИ престана да публикува средни цени на жилищата, а само индекс за остраната, шестте икономически района и шестте града с население над 120 000 жители: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Отделно се дават данни за старото и новото строителство. До 2015 г. новото строителство беше изключено, затова няма съпоставимост на данните.

Подкрепете Economix
Изберете сумаПо-умерен ръст на цените на жилищата