МВР автомобили - 2018

6 милиона евро. Това е сумата, която ОЛАФ поиска да бъде възстановена от българското правителство поради злоупотреби при доставката на високопроходими джипове за полицията през 2017-2018 г. Сумата не може да събори бюджета на нито едно министерство, но може да събори доверието в прегрешилите. Защото в съобщението на ОЛАФ директно се настоява да се търси наказателна отговорност. Затова прокуратурата реагира сравнително бързо, макар и малко странно (тук).

В размяната на обвинения се намесиха президентството, което взе страната на бившия служебен министър на вътрешните работи Пламен Узунов, срещу когото прокуратурата вече води разследване за търговия с влияние, правителството (чрез премиера Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Христо Терзийски) и ГЕРБ (чрез бившия заместник-министър на вътрешните работи Красимир Ципов). Кой е прав – би следвало да преценяват държавното обвинение и, в крайна сметка, съдът. Но все пак да видим фактите.

Историята накратко

Нарушението е в това, че вместо високопроходими автомобили са доставени предимно автомобили с повишена проходимост (автомобили от клас SUV), които в крайна сметка се оказват производство на ловешката марка Great Wall. Те са платени със средства от фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС, заради което проверката се води от ОЛАФ. Разликата между висока и повишена проходимост не изглежда драматична, но според изявлението на ОЛАФ  означава, че доставените SUV не могат да патрулират там, където няма пътища, а се предполага да се ползват по границата.

Проектът за 350 високопроходими автомобила е от 2016 г. и приключва  през 2018-2019 г. Конкретните машини са доставени с пищна церемония през октомври 2018 г., на която присъстват всички важни – от премиера Бойко Борисов и тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров до председателя на ДАНС Димитър Георгиев. Има и водосвет. Освен 290 машини Great Wall Hover са доставени и 51 VW Tiguan – с отделна поръчка (виж нататък).

Високопроходими автомобили - 2018

Освещаването на полицейските джипове. Снимка: МВР

Какво показват документите?

През 2016 г. правителството на Бойко Борисов договаря от фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС 160 млн. евро по различни програми за укрепване на външната граница във връзка с миграционния натиск. В това число са предвидени доставки на:

  • – доставка на 70 високопроходими автомобила за Гранична полиция и регионалните дирекции в Елхово, Драгоман и Кюстендил.
  • – 341 високопроходими автомобила, оборудвани със системи за видеоконтрол, и 9 мобилни технически работилници за поддръжка на терен на системата за комуникация TETRA за нуждите на полицията и жандармерията.

Техническите изисквания в самото споразумение не са публично обявени.

Сформирани са експертни групи, които да разработят техническите спецификации, за което не се откриват документи.

Служебното правителство управлява от 27 януари до 4 май 2017 г.

Обществената поръчка за 290 SUV е открита с решение взето по време на служебния министър Пламен Узунов. Още в първите дни от мандата си, той се оплаква, че обществените поръчки по споразумението с ЕК са забавени (тук).

Конкретното решение е N2124910п-24/02.03.2017г. на Бойко Славчев — административен секретар, упълномощен с две заповеди на министъра от февруари 2017 г.  Министърът след това е подписал няколко заповеди, с които упълномощава шефа на ДОП за останалите обществени поръчки (тук).

С решението от 2 март 2017 г. се открива обществена поръчка не само за 290 автомобила, но и за деветте мобилни работилници (Цялата документация – тук). С това решение се определят и техническите изисквания, вкл. обем на двигателя минимум 1 600 куб. см и минимална мощност 95 kW, петстепенна скоростна кутия, гуми all-terrain (вместо офроуд при автомобилите от останалите поръчки) и т.н.

Постъпили са 13 оферти, но част от участниците са отстранени (в това число всички участници за деветте мобилни работилници). „Българска автомобилна индустрия“ предлага цена по първата обособена позиция от 11.6 млн. лева без ДДС, което е значително под предложенията на останалите и под очакваната цена от 28 млн. лева (тук)

С решение № УРИ 12494 ОП-230 от 20.04.2017 г. на директора на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на вътрешните работи, „Българска автомобилна индустрия“ е класирана на първо място и така тя в крайна сметка доставя 290 автомобила Great Wall, оборудвани с таблети и др. апаратура. Решението е обжалвано именно заради таблетите, но КЗК и ВАС не откриват нарушения (тук). Те не се произнасят по останалите параметри на поръчката.

Договорът между МВР и „Българска автомобилна индустрия“ е подписан чак на 22 февруари 2018 г., когато министър е Валентин Радев. Доставката на 290 автомобила (в това число 40 сини автомобила за жандармерията) е извършена през октомври същата година.

Първоначалното решение от март 2017 г. се отнася освен за 290 автомобила и за 9 мобилни работилници с повишена проходимост. След отстраняването на участниците, е обявена нова процедура.  Но през февруари 2018 г. министерството прекратява поръчката за 9 мобилни работилници поради неотстраним пропуск в техническата документация (тук). Това е станало след отваряне на офертите (тук). Доставката е извършена едва от третия опит (цялата документация е тук). Това е най-малкият договор, но той е показателен с това, че при наличието на технически пропуск в документацията правителството на Борисов е намерило начин да прекрати процедурата и да обяви нова. Защо тогава, ако е знаело за несъответствие в подготвената през февруари доставка на джиповете на Great Wall, правителството не е прекратило тази процедура, а е сключило договора?

Любопитно е развитието на останалите доставки, което най-вече от гледна точка на параметрите. То дава и отговор на въпроса защо ОЛАФ говори за 350 автомобила, след като Great Wall e доставил 290.

Отделно на 30 март 2017 г., отново по време на служебното правителство се открива обществена поръчка за доставка на 70 високопроходими автомобила и 51 високопроходими полицейски автомобила (тук). Изискванията към тях са завишени, например минимална мощност 110 кW, минимална скорост 150 км в час (при другата поръчка изобщо няма такъв критерий) и др. Първите 70 автомобила са тези, предназначени за Гранична полиция (виж горе), а 51 автомобила са част от поръчката на общо 350 автомобила за полицията и жандармерията (290+51+9 мобилни работилници). 70-те автомобила за Гранична полиция са договорени през 2019 г. с „Мото Пфое“ (тук и тук) при цена 6.1 млн. лева без ДДС, а  51 автомобила са възложени на малко известната компания „Асебо“ (asebo.bg), стойността на договора е  4.45 млн. лева без ДДС. (тук и тук).

Защо в началото на 2017 г. ръководството на МВР е решило да раздели по този начин обществените поръчки и дали е имало препоръки на работна група, които обосновават доставката на по-евтини автомобили, трябва да установят разследващите органи.


 

Какво каза OLAF:

Българското Министерство на вътрешните работи е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало средства от ЕС за закупуване на автомобили тип  SUV от по-стари запаси вместо нови полицейски автомобили за всякакви терени, според разследване, приключено наскоро от OLAF — Европейската служба за борба с измамите. OLAF препоръча да бъдат възстановени в  бюджета на ЕС  близо 6 милиона евро , както и да се прецени наличието на предпоставки  за откриване на наказателно производство срещу служители на Министерството. 

Разследването на OLAF започна през юли 2018 г. след твърдения за измама и присвояване на средства от ЕС по  споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС, управлявано от българското Министерство на вътрешните работи. Споразумението се отнася до доставката на 350 автомобила за всякакви терени, предназначени за полицията.

В хода на разследването OLAF събра и анализира цялата съответна документация от българското Министерство на вътрешните работи и проведе събеседвания с всички ключови участници в подготовката и изпълнението на тръжната процедура. Всички страни, засегнати от разследването, оказаха пълно съдействие на разследващите служители на OLAF.

OLAF установи, че Министерството на вътрешните работи е нарушило разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства като е променило едностранно условията му. По-специално Министерството е избрало да закупи известен брой автомобили SUV вместо автомобили за всякакви терени, които са били предмет на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. OLAF също така заключи, че има основания да се счита, че служители на Министерството вероятно са извършили престъпно деяние (злоупотреба със служебно положение съгласно българския Наказателен кодекс), засягащо финансовите интереси на ЕС.

Разследването беше приключено от OLAF през декември 2020 г. с препоръки към Европейската комисия (която управлява фонда) да възстанови в бюджета на ЕС 5 948 569 EUR. Към българската прокуратура бяха отправени препоръки да прецени наличието на предпоставки за започване на наказателно разследване за злоупотреба със служебно положение в полза на трето лице.

Компетентните органи на ЕС и националните компетентни органи са тези, които следва да разгледат и вземат решение относно последващите действия във връзка с препоръките на OLAF. Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентен съд.