топлофикация

Новината, че предстои повишение на цената на топлоенергията с 20% доведе до заплаха за смяна на ръководството на Държавната комисия с енергийно и водно регулиране, която е с изтекъл мандат.

Нагледен урок по статистика

Благодарение на това широката публика успя да научи, че когато се правят изчисления за ръст или спад, важна е базата за сравнение.

Първа бе новината, че се готви вдигане на цената на парното в много градове в страната. Увеличение от 22% се предлага за София, от 15 до 18 на сто – за топлофикациите в Бургас, Враца и Разград, 8-9% – във Велико Търново и Варна, а в Плевен – с 3 на сто. По-ниска цена се предвижда само за Пловдив – с 2%. Това се получава, ако цените, които ще влязат в сила от 1 юли се съпоставят с действащите в момента.

На 4 юни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов съобщи на брифинг, че цените се вдигат, ако изчислението се направи на годишна база. Намаляват с 15% цената на парното за София и за Плевен и с около 13% за Враца и Велико Търново, Бургас, Варна и Разград.

Иванов каза, че е коректно да се сравняват прогнозната годишна цена за сезон 2020-2021 г. с тази от сезон 2019-2020 г. В София, например, това означава 81 лева срещу 95.64 за мегаватчас.

„Объркването настъпи, тъй като беше сравнена месечната цена за месец май с прогнозната годишна цена за топлинна енергия, която трябва да бъде валидна от 1 юли 2020 до юни 2021 година. По този начин беше направено внушение у хората, че те ще заплащат за парно отопление с 22 % по-висока цена. От математиката е известно, че когато се прави сравнение, то трябва да бъде направено между две еднородни величини. Когато се сравнява годишна прогнозна цена, тя трябва да бъде сравнена с предшестващата годишна цена“, обясни председателят на КЕВР.
От енергийния регулатор уточниха, че спрямо изминалия едногодишен период е постигнато средно намаление на цените на топлинната енергия с 14 на сто.

До объркването се стигна заради това, че от 1 април и 1 май КЕВР намали на два пъти цените на парното. Това бе реакция на намалението на цената на природния газ с 42,78 %, спрямо цената на природния газ от 01.01.2020 г. и намаление с 43,88 % спрямо цената на газа, при която са изчислени цените на парното за изминалия сезон (виж справката). За новия сезон обаче КЕВР коригира част от тези понижения нагоре.

На 10 юни КЕВР ще излезе с решение за намалението на цената на парното от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г. След това топлофикациите ще обявят сумите, които ще възстановят на абонатите заради поевтиняването на природния газ с 40 %, считано от август 2020 г. Това ще стане със задна дата чрез изравнителните сметки за последния отоплителен сезон.

Прогнозна цена на природния газ и прогнозна цена на парното

В това се оглеждат два проблема – неясната цена на природния газ през следващата година и прогнозните сметки за парно, поради невъзможността за ежемесечно отчитане.

Председателят на КЕВР настоява да се прави сравнение година за година, за да се елиминира ефектът на конюнктурното намаление на цените през последните месеци.
От друга страна, начинът на отчитане на топломерите – веднъж годишно с изготвяне на изравнителни сметки, обезсмисля месечните промени на цените.
Тъй като топлофикациите не отчитат месечно подадената топлоенергия КЕВР премина към изготвяне на прогнозна цена за годината. За да се излезе от това затруднение, трябва да сменят измервателните уреди с т. нар. интелигентни топломери, което най-вероятно ще е за сметка на абонатите.

Предложенията за цените през новия отоплителен сезон са направени по изготвени от КЕВР прогнозни цени на природния газ за година напред.
Комисията премина към определяне на прогнозна цена за веднъж годишно след предоговорянето с Газпром. То доведе до поевтиняване на газа с почти 40% от август 2019 г., но освен това бе решено цените да се определят месечно, на база динамиката на газовите борси в Европа. Цените на парното през следващия едногодишен период могат да се променят само при промяна на цената с над 15 на сто.
Според КЕВР 94% от абонатите на парно плащат на база прогнози. Например, в София само 30 000 са с дистанционно отчитане. От 2027 г. сметките обаче ще се правят на база реалното потребление.

В момента спот цените на природния газ са много ниски, тъй като те са под влияние на факторите, които доведоха до безпрецедентния срив на петрола. Но прогнозите за цените в края на годината сочат повишение.


Цена на топлоенергия на Топлофикация София, утвърдена от КЕВР

За ценови период 1 юли 2019 – 30 юни 2020 г.
Ц – 18 от 01.07.2019 г.

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 199,84 лв./MWh, в т. ч.:
– индивидуални разходи за единица енергия – 199,84 лв./MWh
– премия по чл. 33а от ЗЕ – 109,35 лв./MWh
2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 95,64 лв./MWh
Изчислено при:
прогнозни цени на природен газ на база на Решение № Ц-16 от 28.06.2019 – 44,90лв./MWh (без акциз и ДДС) и при отчитане на индивидуалните разходи на дружествата за пренос н;
– 25 евро на тон за въглеродни емисии

№ Ц-11 от 01.04.2020 г.
от 1 април
1.1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 139,79 лв./MWh
1.2. Премия по чл. 33а от ЗЕ – 49,30 лв./MWh
1.3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 70,32 лв./MWh

На база Решение № Ц-10 от 01.04.2020 г., с което КЕВР е утвърдила, считано от 01.04.2020 г., цена на природен газ в размер на 25,20 лв./MWh

№ Ц-14 от 01.05.2020 г.
от 1 май 2020

1.1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 131,21 лв./MWh
1.2. Премия по чл. 33а от ЗЕ – 40,72 лв./MWh
1.3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 66,70 лв./MWh
На база Решение № Ц-13 от 01.05.2020 г., с което КЕВР е утвърдила, считано от 01.05.2020 г., цена на природен газ в размер на 22,35 лв./MWh (без акциз и ДДС)


от 1 юли 2020 г.
Проект на решение

1.1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 168,75 лв./MWh, в т. ч.:
– индивидуални разходи за единица енергия – 168,75 лв./MWh
– премия по чл. 33а от ЗЕ – 79,32 лв./MWh
1.2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 81,57 лв./MWh

При прогнозна индивидуална цена на природния газ – 32,73 лв./MWh


Бойко Борисов, министър-председател:

„Ще обсъдя с колегите, и без това им е изтекъл мандатът, смяна на КЕВР. Такива глупости не може през седмица-две да се говорят за такива неща. Говорят за бъдеще време, ако станело нещо, еди-какво си. Те излизат и казват: ще вдигнем с 20 % цената на „Топлофикация“. Да, през годините топлофикациите са задлъжнели много, защото не вдигаха, и при Орешарски не вдигаха цената, и като всеки един продукт – това се плаща. Или ще влязат в час да говорят това, което реално имат, а не да ми правят прогнози и след няколко дни да опровергават, днес сега ще го опровергават“