Управляващ директор на Acronis България. След повече от 12 години в софтуерната индустрия той има доказан опит в успешни проекти и богати управленски умения.

Пламен Тошев започва да се интересува от компютърни науки по време на обучението си в Софийската математическа гимназия. След това в Техническия университет в София той се фокусира върху практическото прилагане на своите умения и през третата си година се присъединява към новосъздадената компания T-Soft.
В T-Soft бе назначен за Главен технически директор. Пламен Тошев насочи T-Soft и неговите клиенти в прилагането на най-добрите практики и различни Agile процеси. През 2016 г. той става едноличен собственик и управляващ директор на T-Soft. През 2018 г. T-Soft беше придобита от Acronis, световен лидер в областта на хибридната защита и съхранение на данни в облака.
Като управляващ директор на Acronis България г-н Тошев е фокусиран върху разширяването на присъствието на компанията и нейния научноизследователски и развоен център в България. Той е пряко отговорен и за разработването на някои от основните продукти на Acronis.

Пламен Тошев ще участва в Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност на 22 октомври.