банка

ПИБ трябва да ограничи ръста на кредитите

ПИБ трябва да ограничи ръста на кредитите, да положи усилия за увеличаване на депозитите и да постави големите кредити под наблюдениe, предвижда нейният план за преструктуриране.

Със закъснение от повече от три месеца Европейската комисия публикува условията, при които е разрешила удължаване на ликвидната помощ от българското правителство за ПИБ.

Тази помощ се състоеше в депозирането на 1.2 млрд. лева за период от шест месеца, а на 28 ноември тя бе удължена до 28 май 2016 г., като ПИБ върна част от парите на МФ. Остатъкът ще се погаси на три вноски, но датите на междинните плащания са скрити.

Заличена е и по-голямата част от съществената информация в писмото, в което се описват условията по помощта. Ако са първоначалния депозит се знаеше, че е при лихва от 2.2%, което според ЕК е средната лихва по депозити към май 2014 г. (това е лихвата за депозити от 1 ден до 1 година). В публикувания на 2 март текст не е посочен точен размер на лихвата по разсрочения депозит, а диапазон – от 0.8% до 3%.

Едно от основните условия пред ПИБ е да разшири и деверсифицира депозитната си база. В текста има намек, че освен на външни фактори (затварянето на КТБ), масираните тегления на депозити от ПИБ са били провокирани и от особености на начина, по който тя се финансира (но обяснението е заличено). По-нататък обаче се подчертава голямата зависимост от депозити на физически лица. По време на банковата криза от банката са били изтеглени над 1.4 млрд. лева, пише в текста

Банката трябва да възстанови нивото на депозити отпреди кризата през 2016 г. За целта тя предвижда годишен ръст на депозитите с 3-11% през 2014-2016 г., което е повече от прогназата на БНБ за периода – 5.7%.

ПИБ трябва да съгласува ръста на кредитите с ръста на депозитите, е друго изискване на Европейската комисия.

Банката трябва да поддържа съотношение на кредити към депозити от 90%, посочва докладът. В него се отбелязва, че до края на 2013 г. съотношението кредити към депозити е било доста комфортно и по-ниско от средното за ЕС – 80%. В друга част от незаличения текст пише, че от 2011 г. кредитите, отпуснати от банката, са нараснали по-бързо отколкото средно за системата – с 9.4% спрямо 2% на годишна база, което се дължало на придобиването на Юнионбанк. При това съотношението между кредити и депозити е останало 85%. Това съотношение ще нарасне през 2016 г. (прогнозираният процент е заличен), но според плана за преструктуриране то ще се понижава до 2018 г.; на друго място обаче е посочено, че трябва да се понижи до 90%.

Банката трябва да постигне диверсификация на кредитния портфейл до края на тази година, но точните параметри са заличени. Заеми, които надвишават 0.5% от общия размер на кредитния портфейл или 10% от собствения капитал трябва да преминат през проверка. Освен това до средата на годината ПИБ трябва да гарантира, че промени в срока или размера на тези заеми ще се правят само при пълен финансов анализ, оценка на кредитополучателя и на обезпеченията. Въпросните заеми ще се преоценяват веднъж годишно и ще бъдат под постоянно наблюдение.

Тя трябва да подобри управлението на риска, като назначи мениджър по риска, както и корпоративното управление. Тя трябва да назначи и надзорник, одобрен от ЕК, който да следи за изпълнението на плана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *