Комитетът на експертите на ООН по международно сътрудничество по данъчни въпроси се съгласи да добави нова, незадължителна, разпоредба към модела на данъчна конвенция на ООН, която би предоставила допълнителни права за данъчно облагане на държави, в които се намират клиенти на автоматизиран доставчик на цифрови услуги.

Въпреки че текстът не е окончателен, Комитетът гласува  предложения член 12Б в Типовата конвенция на ООН за двойно данъчно облагане между развитите и развиващите се страни, казаха членове на подкомисията Уилям Бабатунде Фаулър и Аарт Ролефсен в изявление.

Съгласно новата разпоредба, доходът от автоматизирани цифрови услуги може да се облага с данък в държавата, където се намира клиентът, дори ако компанията, предоставяща услугата, няма определено място на дейност там. Статията определя доходите от автоматизирани цифрови услуги много широко, за да включва приходи от услуги за онлайн реклама, онлайн търсачки, платформи за социални медии, онлайн игри и услуги за изчислителни облаци.

Експертният комитет ще гласува окончателния текст на статията и коментара на тяхната 22-ра сесия, която ще се проведе през април 2021 г.

Това е допълнение към усилията за намиране на глобално решение за облагане на цифровата икономика, които засега са съсредоточени в инициативата на ОИСР по проекта BEPS.