Организацията за икономическо сътрудничество и развитие оповести техническо предложение в рамките на обсъжданата от години реформа на правилата за международно данъчно облагане. Предложението, което се очаква да бъде съгласувано до средата на 2021 г. може да позволи на страните да събират до 4% повече корпоративни данъци.

Предлаганата реформа на корпоративното данъчно облагане на мултинационални компании може да донесе 100 млрд. долара допълнителни данъчни приходи в световен мащаб, обяви организацията.

След проведена среща на 8 и 9 октомври в т. нар. приобщаващ формат, включващ 137 държави, са съгласувани две нови технически предложения по плана за дигитална данъчна реформа в рамките на проекта BEPS:

Новото предложение за Стълб 1/ Pillar One съдържа нови правила за това къде следва да бъдат плащани данъците (“nexus”) и изцяло нов подход за разпределяне на данъчните постъпления между страните. Целта както и преди е многонационалните компании, които се възползват от дигитализацията или разчитат на участие на потребителите да плащат данъци там, където те осъществяват дейността си, дори ако нямат физическо място на стопанска дейност. Това би означавало Facebook да плаща повече данъци в Европа, но и BMV да плаща повече данъци в САЩ.

Предложението по Стълб 2/Pillar Two въвежда минимален корпоративен данък и мерки срещу свиването на данъчната основа и отклоняването на печалби.

Работата по проекта за единна глобална корпоративна данъчна система бе забавена поради несъгласия от страна на САЩ. Прилагането на новите правила изисква политическо споразумение, което до голяма степен ще зависи от изхода на изборите в Америка.

Редица наблюдатели смятат, че шансът за споразумение по първия стълб не е голям, което води до алтернативата  – въвеждане на дигитално облагане в отделни страни, което се тълкува като дискриминация. По-добри са изгледите за достигане на съгласие по въвеждане на минимален корпоративен данък, още повече че САЩ вече прилагат едностранно подобна схема за задграничните печалби.

За ЕС, който вече заяви, че ще въведе едностранно дигитален данък, ако се стигне до провал на усилията в рамките на ОИСР, новината за технически напредък има ключово значение. Дигиталният данък е част от системата на на собствени ресурси на Съюза, на каквито той все повече ще разчита след напрежението по повод увеличаването на националните вноски в общия европейски бюджет. През миналата седмица Европейският парламент върна предложението за Многогодишната финансова рамка с препоръката да се засили ролята на собствените ресурси като източник за изплащане на заемите, които ЕС ще вземе в подкрепа на плана на възстановяване.

При представянето на новите предложения ОИСР коментира, че ако при провал на предлаганата реформа се стигне до едностранно въвеждане на дигитален данък и като последица от него – до търговски войни, това ще намали световния БВП с 1% годишно. При успех, в допълнение на 100-те милиарда долара допълнителни приходи от корпоративен данък „стълб 2), други 100 млрд. долара ще бъдат преразпределени предимно към по-бедните страни в резултат на правилото да се облагат печалбите според това къде се създават те и къде се намират потребителите.