Земя

Огромен интерес към земеделски субсидии

Първите мерки по програмата за селските райони и приемът на документи за директни плащания на площ се радват на силен интерес, показват данни на аграрното министерство.

Рекорден интерес към най-популярната мярка от Програмата за развитие на селските райони – Модернизация на земеделски стопанства, показа първият прием на документи.
Проекти, предвиждащи инвестиции в земеделските стопанства на стойност 966 306 425,32 лв., бяха подадени в рамките на приема на документи за покупка на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Размерът на заявената субсидия за тези проекти е в размер на 531 318 636,64 лв. Общият брой на подадените заявления е 2168.
Заявления за други инвестиции, освен техника, се приемат до 8 юни.
Тъй като общият бюджет, предвиден по тази мярка е 150 млн. евро, то проектите ще се класират според присъдените точки, съобщиха от министерството на земеделието.
Чрез нея се модернизират ферми и земеделските стопани могат да закупуват трактори и комбайни. По схемата всеки фермер ще може да реализира до 2020 г. европроекти на стойност 1,5 млн. евро, а специално за покупка на техника – до 500 000 евро.
Субсидията ще е 50% от направената инвестиция.

До края на годината предстои и още едно отваряне на схемата за модернизация на земеделски стопанства, но не се знае какъв ще е размерът на подпомагането.

От ДФ „Земеделие” обявиха индикативен график и за останалите мерки , след като Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони, по която България ще получи за целия период близо 2.367 млрд. евро за седемгодишния период. Макар че програмата е до 2020 г., по нея се плащат разходи, разплатени до края на 2023 г.

Новите мерки

Още в края на този месец ще бъде отворена една от най-очакваните схеми – „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, по-известна като Млад фермер, с бюджет 35 млн. евро. Тя е за фермери на възраст до 40 години, които за първи път навлизат в земеделието. Одобрените проекти ще получат по 12 500 евро стартова субсидия и още толкова след третата година.
Чрез мярка „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани” на младите фермери ще бъдат правени безплатни проекти от Националната служба за съвети в земеделието, с които ще могат да подготвят бизнес план и други документи. От службата ще предлагат безплатни услуги през целия период на изпълнение на бизнесплановете на младите фермери.
През октомври т.г. ще бъде отворена и схемата „Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделска продукция”. Чрез нея могат да се обновяват цехове за преработка на земеделска продукция, да се закупуват машини, хладилни транспортни средства и др.
Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности”, която е свързана с подхода „ЛИДЕР” и воденото от общността местно развитие. В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка „Създаване на консултантски услуги”.
Преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони беше обявен прием за агроекологични субсидии, биологично земеделие, плащания по „Натура-2000” и плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения.

Директни плащания

Общо 112 хиляди земеделски стопани са кандидатствали за подпомагане в Кампания 2015 до 29 май, когато изтече удълженият срок за подаване на заявления без санкции. Заявената за подпомагане площ е 3.460 млн. хектара.
Броят на заявленията надхвърля значително броят на самоосигурявщите се земеделски стопани (33 хиляди според НОИ) – това трябва да са лицата, които се занимават активно със земеделие и имат парични приходи. Според НСИ в земеделието са заети над половин милион души, повечето самонаети.

Само по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) са подадени 66 000 заявления за площ от 3.430 млн. хектара.
От схемите в направление „Животновъдство“ най-много са кандидатите за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки (ПНДЖ3): 7 300 фермери са заявили 970 хил. животни. По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави са заявени 177 хил. животни от 6 000 кандидати.
За Кампания 2015 за директни плащания тази година са предвидени 720 млн. евро. В срок до 23 юни 2015 г. земеделските стопани все още могат да подават заявления, но с 1% санкция за всеки просрочен след 29 май ден.

При всички положения субсидиите за сектора, включително преки плащания през тази година ще надхвърлят 1 млрд. евро.

За сравнение, нека посочим, че брутното производство в селското стопанство през миналата година е 7.8 млрд. лева. Тука са включени разходи за горива, фуражи, торове, както и капиталови разходи. Нетната добавена стойност в сектора през миналата година е 2.7 млрд. лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *