Промените в Наредба Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти ще влизат в сила на етапи. Това предложение на финансовия министър Владислав Горанов бе подкрепено на среща с браншови асоциации, които през последните три месеца участваха в договарянето на измененията в оспорвания нормативен акт.
Дни преди изтичането на срока за въвеждане на изискванията на наредбата спрямо търговците, които използват софтуер за управление на продажбите (почти всички с изключение на кварталните магазини), Наредба Н-18 бе отложена за още 6 месеца с ангажимент да се отстранят множеството неясноти и затруднения. По време на срещата с ресторантьорите, премиерът Бойко Борисов съобщи, че наредбата ще се отложи за март 2021 г.

От думите на финансовия министър стана ясно, че сроковете са инструктивни, но тези проблеми, които се изяснени, ще влизат в сила веднага, без да се чака съгласие по всички теми. Какво означава това на практика засега не е ясно. „Да се обединим, че трябва да влезе в сила когато сме готови, но максимално бързо“, коментира Горанов. „Ясно е, че ще работим на етапи и няма да си слагаме догматични срокове за влизане или невлизане в сила.“

По време на срещата, проведена на 2 юни стана ясно, че е предложена изцяло нова дефиниция на софтуер за управление на продажбите (припомнете си каква е драмата със СУПТО). Тя изключва изрично програмите за фактуриране, за което се водеха спорове през последните години. Тя също така определя и кой момент се смята за начало на продажбата – друг неясен момент.

Дефиницията гласи:

Управление на продажбите чрез СУПТО е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой, единична цена на предоставените на клиента стоки и услуги чрез използване от лицето по чл. 3 на софтуер за текущо проследяване на процеса по продажби в търговски обект от заявяването от страна на клиента на доставки на стоки и услуги до предоставянето, респ заплащането. Заявяването се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока и услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение. Не се смята за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни за нуждите на издаване на първични счетоводни документи по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството и съставянето на счетоводни регистри, извършено след приключване на продажбата, както на документи по смисъла на чл. 6, ал. 3 от ЗСч за проследяване на физическото движение на стоките.

При това положение остава неясно дали ще са в нарушение тези търговци, които не смениха фискалните устройства на основание на това, че използват СУПТО, което по новата дефиниция няма да се приема за СУПТО.

Експертите на НАП са разгледали общо 105 предложения на бизнеса, като 2/3 от тях са били приети, съобщават от НАП.

Едно от приетите предложения предвижда уникален номер на продажба (УНП) да се генерира при временна липса на връзка с фискално устройство (ФУ). Ако в рамките на 5 секунди не се получи връзка, тогава УНП ще се на база предходната продажба.
Разширява се дефиницията на т. нар. медицински софтуер и за включени текстове за конфиденциалност на информацията.
Предлага се продължаване на срока за блокиране на фискалните устройства – от 24 до 72 часа, включително за системите, които обслужват продажбите на горива.
Регламентиран е крайният момент за издаване на фискален бон или електронен документ за продажби. Предлага се облекчаване на реквизитите на фискалните бонове, разширява се възможностите да има сумарен оборот в случаите, когато фискалният бон е съпътстван с първичен документ, ваучър или резервационна бланка по смисъла на закона за туризма.

Заедно с обсъжданията на промените ще бъде пуснат и специализиран интернет сайт в помощ на търговци, разработчици на софтуер и потребители, стана ясно още на срещата.