От 1 март 2021 г. влизат в сила нови изисквания на Европейски съюз, с които се въвежда нов етикет за енергийна ефективност. Отпада сегашната скала от типа А+++.

Първоначално новите етикети ще се отнасят за съдомиялни машини; перални машини и комбинирани перални със сушилня; хладилни уреди; телевизори и електронни екрани. Останалите ще са придружени от етикети със сегашната скала с плюсовете, докато новото законодателство за тях бъде прието (напр., фурни, климатици, бойлери и др.). Новият етикет ще съдържа преобразувана и единна за всички продукти енергийната скала с класове А-G, вместо досегашните означения от А+++ до F. Запазва се настоящото цветово обозначаване от тъмно зелено (най-ефективни) до червено (най-малко ефективни).

Сред промените е добавеният QR код в горния десен ъгъл на етикета, отвеждащ към единна за ЕС продуктова база данни (EPREL), която ще предоставя допълнителна информация за характеристиките на продукта. Енергийните етикети на всеки вид продукт ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация като излъчван шум.

Важно е да се знае, че първоначално няма да съществуват продукти на пазара, които да са означени с най-високия клас „А“. Поради изискванията на новото законодателство, с което се въвеждат и по-строги методи за тестване на енергийната ефективност, уредите от сегашните най-високи енергийни класове А+++, А++ и А+ слизат надолу по скалата в класове (C, D и т.н.). С разработването на нови технологии класовете нагоре по скалата постепенно ще се запълват с новите модели уреди.

Критериите за класовете от A до G регулярно ще се преразглеждат от ЕС. Важно е потребителите да знаят, че енергийните характеристики на закупения от тях продукт по никакъв начин не се променят, се посочва в съобщение на сдружението APPLiA, което обединява производители на бяла техника. Новият регламент се прилага и за електронни екрани, вкл. телевизори и монитори.

Източник APPLiA

След 1 март 2021 г. търговците ще разполагат с 14 работни дни да заменят съществуващите енергийни етикети с новите върху всички продукти, за които се прилагат новите изисквания, в търговските обекти и онлайн магазините, От 1 септември 2021 г. в продуктовата база ще бъдат въведени гумите, а от 1 септември законодателство ще обхване и светлинните източници.

Промяната се въвежда основно с Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС, който е в сила от 2019 г., както и Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани, който се прилага от 1 март 2021 г. От 1 януари 2019 г. производителите и вносителите на бяла и черна техника трябва да регистрират продуктите в  European Product Database for Energy Labelling (EPREL).

Новите изисквания не бяха разгласени достатъчно в България. На сайта на ЕК има обособена секция, включително възможност за генериране и  отпечатване на новия етикет.