Нови 160 млн. лева ще бъдат заделени за наемане на безработни лица по операция „Заетост за теб“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Чрез нея се цели да се окаже подкрепа към работодатели за наемане на безработни лица, след изтичане на извънредното положение в страната

Част от общия бюджет – 50 млн. лв. ще бъдат насочени към сектор „Туризъм“, съобщиха от МТСП в отговор на въпроси на Economix.bg. При разпределението на бюджета ще бъде приложен квотен принцип по общини, в зависимост от равнището на безработицата и броя новорегистрирани безработни след 13 март 2020 г. По операцията ще бъде подкрепено наемането на безработни лица на пълно или непълно работно време (минимум 4 часа на ден) за период до 3 месеца. Ще се поемат минималната работна заплата на новонаетото лице и осигуровките за сметка на работодателя върху тази сума. Работодателите ще имат възможност да наемат безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, вследствие на загубена работа заради пандемията с COVID-19.

Работодателите, които кандидатстват за подкрепа по операция „Заетост за теб“, ще трябва да запазят заетостта на 75% от новонаетите по схемата за период, равен на периода на субсидирана заетост. Ще бъдат заложени и изисквания за броя новонаети в зависимост от списъчния състав на фирмата към 29 февруари 2020 г.

За работодателите от сектора на туризма се предвижда въвеждането на отделен квотен принцип, определящ максималния брой на заявените работни места. Например, ако фирмата-кандидат от сектора има 10 служители, може да наеме до 2-ма нови служители, а ако е с до 50, се допуска наемането на до 10 нови. При списъчен състав до 250 души, новонаетите може да са до 50. Ако компанията е голяма с над 251 служители (включително), може да наеме до 100 нови служители по мярката.

По новата мярка от 1 юли средства ще се изплащат за до три месеца.

Това е втората допълваща секторна мярка, насочена към работодателите – след вече обявената възможност за отпускане на 290 лв. за служителите в автобусния транспорт.

Основната мярка за запазване на заетост – схемата 60/40 приключва на 30 юни. Очаква се удължаването й с три месеца.