парламент

Парламентът бе затрупан с предложения за нови стоки и услуги, за които да се приложи намалената ставка за ДДС от 9%. Очаквано, след като бяха отхвърлени техните проекти на първо четене, депутати от различни групи използват възможността за предложения преди второто четене, за да предложат отново идеите си за редуцирана ставка за храни, лекарства, бебешки стоки и т.н. Тези предложения са към единствения подкрепен на първо четене законопроект – този на Красимир Ципов и група народни представители, който предвижда намалена ставка за книги и учебници, както и за ресторантньорски услуги и кетъринг.

По традиция преди второто четене управляващите също правят предложения за промени, в които понякога отразяват и получените критични бележки. Така например, очаквахме в тези предложения да бъдат нанесени промени в дефиницията за ресторантьорски и кетъринг услуги (виж тук), както и да се уреди въпроса с безалкохолните напитки.

Вместо това депутатите Даниела Дариткова, Красимир Ципов и още седем народни представителя предлагат своя редакция на измененията на чл. 66 от Закона за ДДС, с който се уреждат ставките.

Както е известно с ал. 2 се определят доставките с намалена ставка от 9%, като първоначалното предложение на Красимир Ципов и група народни представители бе към хотелиерските услуги да се добавят книгите и ресторантьорските услуги, съответно като т. 2 и т. 3. Новият текст съдържа редакционна промяна по отношение на рестантьорските услуги като изрично изключени ще бъдат не само алкохолните напитки по принцип, като конкретно се посочват бира, вино и спиртни напитки. Съответно с нови текстове в Допълнителните разпоредби се дават определения на храни, бира, вино и спиртни напитки. Определението за храна включва и безалкохолните напитки.

(С отделно предложение Валери Симеонов и група народни представители предлагат да бъдат изключени само високоалкохолните напитки.)
Друга промяна, която Даниела Дариткова и гр. н.п. правят, е ал. 1 на чл. 66. С него сега се определя, че ставката по данъка е 20% за облагаемите доставки, вноса и вътреобщностните придобивания (вноса от ЕС). Предложението е от обхвата на стоките, които се облагат с 20% при внос, да се изключат книгите.

Освен това проектът на Дариткова и група народни представители съдържа корекция на предложението за увеличаване на минималния осигурителен доход на лицата, заети в ресторантьорския бизнес, като той остане 610 лева за лицата без квалификация. Това са хигиенистки, миячи, камериерки и т.н.