Борисов

Намалената ставка от 9% за ресторанти и услуги по кетъринг ще бъде въведена от 1 юли 2020 г. и ще се прилага за периода до края на 2021 г. Това става ясно от проект за промени в Закона за ДДС, който е внесен от Красимир Ципов и група депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти.

Намаляването на ДДС в средата на годината бе анонсирано от премиера Бойко Борисов като антикризна мярка. Тъй като проектът не се внася от правителството, не се предвижда актуализация на бюджета. Тя е задължителна в този случай, но предложението трябва да се направи от финансовия министър Владислав Горанов, който е против диференцирана ставка на ДДС, а освен това е в отбранителен режим, заради публикувани документи за негови разговори с обвиняемия Васил Божков.

Ставката от 9% се отнася за „ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състояв в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на алкохолни напитки.“
При това положение остава неясно третирането на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на вода, кафе, безалкохолни напитки, други услуги, свързани с кетъринг и т.н.

Според Приложение ІІІ към ДДС директивата намалена ставка може да се прилага за „ресторантьорски и кетъринг услуги, като е възможно да се изключи доставката на (алкохолни и/или безалкохолни) напитки“.

Следва да се има предвид, че съществуващото определение в Закона за ДДС изключва доставките на приготвена храна за вкъщи, но включва задължително подпомагащите услуги. По-конкретно:
„Кетъринг услуги“ са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика.“Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.“

Намаленият данък за книгите, противно на първоначалните обявления, също ще е временна мярка. Той ще се прилага и за учебници, детски книги, книги за рисуване, нотни издания, както и „за доставка на книги … извършвана по електронен път“ (формулировката е непрецизна).

Въвеждането на намалена ставка на ДДС ще доведе до свиване на бюджетните приходи за предвидения период на действие общо в размер на 275 млн. лева, в това число 105 млн. лева поради намалението на ставката за ресторантьорски и кетъринг услуги вразмер на 105 млн. лева за периода юли-декември 2020 г., и 7 млн. лева поради намалената ставка за книги за второто тримесечие на настоящата година (общо 112 млн. лева). Въпреки разчетеното значително намаление на приходите през 2020 г., депутатите от ГЕРБ и ОП не предлагат актуализация на закона за бюджета, тъй като това право е дадено само на правителството.

Предложението е в противоречие с чл. 16 от Закона за публични финанси, според който „Промени на данъците и на задължителните осигурителни вноски във всичките им елементи не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на закона за държавния бюджет и/или законите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване за съответната година или от тяхното изменение и допълнение.“

За да влезе в сила то от 1 юли, трябва да бъде нотифицирана Европейската комисия.

Едновременно с намаляването на ДДС се предлага увеличение на минималния осигурителен праг в хотелиерство, ресторантньорство и туристически агенции от 610 на 800 млн. лева. За ръководители в този бранш се предлага ставка от 1266 лева. Това е много интересна мярка, която бе анонсирана по време на срещата при премиера като вид споразумение (по-нисък ДДС срещу по-висок осигурителен праг). Но на следващия ден бяха публикувани данни на НСИ, от които се вижда, че средната заплата през в сектора е паднала почти до минималната. Освен това туристическите агенции, които са пряко засегнати от коронакризата, не получават облекчение по линия на ДДС (специален ред за облагане на маржа).

С проекта се урежда и предоставянето на ваучери за почивка в държавните почивни бази и балнеолечебни центрове за 70 000 работници на първа линия (лекари, полицаи). Ваучерите ще са на стойност 210 лева и важат до края на 2021 г.

Освен това в парламента са внесени предложения за промени в Закона за ДДС на депутати от Воля и на депутати от ДДС. Първите предлагат намалена ставка за книги и учебници, както и за услуги на спортни и фитнес центрове, а ДПС – за бебешки стоки.
По-късно бяха внесени и сходни промени от името на Валери Симеонов и негови колеги. То не предвижда намаление на ставката за книгите, а вместо това се предлага 9% ставка за ресторантьорски услуги и за общата туристическа услуга по чл. 136 ЗДДС, тоест услугите на туроператори, които се облагат върху маржа. Отделният законопроект на Симеонов и др. не предвижда увеличаване на минималния осигурителен праг в туризма.