НАП

Министерство на финансите въвежда нови декларации по Закона за ДДС за периоди след 1 април, става ясно от промените в Правилника за прилагане на закона, обнародвани на 20 март.

Правят се промени в дневниците за покупките и продажбите и декларацията, във връзка с въвеждането на нови режими по т. нар. бързи поправки.  По-конкретно се променят колони в декларацията и дневника на покупките. Променят се Приложение 12, което определя параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и VIES декларацията. Това се отнася и до Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка и Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията на страната.
Това изисква промени в счетоводните софтуери в кратки срокове, въпреки извънредното положение.

С преходните разпоредби се уточнява, че за данъчни периоди до 31 март се  прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 , 11, 12, 13, 14 и 15 (Тези приложежния са дневник на покупките, дневник на продажбите, параметри на техническите носители, справка-декларация, VIES декларацията и параметрите й) .
Допълнение: От НАП уточниха, че промените се отнасят само до фирмите, които прилагат режим складиране на поискване.

Големите компании, които текущо въвеждат информация в софтуера, ще трябва да имат готовност още от 1 април, по-малките фирми ще отразят промяната с декларацията за април.

С промените на правилника се въвеждат т. нар. бързи поправки по ДДС. Изменят се документите за доказване на вътреобщностна доставка на стоки по чл. 45, като във фактурата задължително трябва да се съдържа идентификационния номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката и се прави препратка към документите по чл. 45а от Регламента за изпълнение (EС) 2018/1912.