НАП

МФ и НАП обявиха списъци на фирми, които дължат значителни суми на бюджета, както и справка за отписаните данъци. Новината предизвика голям интерес, което бе и целта.

Всъщност новата информация е тази за отписаните суми, докато данните за длъжниците на НАП и досега бяха публични. Тези отписани задължения са, както следва:

За периода от 2017 до 2020 г. са отписани общо над 10 млрд. лева, включително лихви в размер на над 6 млрд. лева. Тези задължения са установени в периода 2006-2009 г. и може да се отнасят за по-ранни периоди (когато са установени с ревизия). Основанието за отписването им е, че е изтекла 10-годишната абсолютна погасителна давност. През 2017 г. бе направена промяна в ДОПК, с която се даде възможност за служебно отписване на данъчни задължения. Тогава бяха отписани други 10 млрд. лева, отнасящи се за по-ранни периоди.

Министерството публикува и справка за 14 фирми с най-големи отписани задължения, които дължат общо 1.5 млрд. лева. На първо място сред тях е Унитрейд, по-известно като Транслимитед. Това дружество с неслучайни акционери дълго време се радваше на медийно внимание заради неговите огромни задължения (тук и тук), но вече не съществува. Втората в списъка – Афелия е с наложен запор на дружествен дял от Агенцията за държавни вземания от 2010 г. Собственик е Радослав Иванов Начев, който притежава множество подобни фирми, а управител –  Станислав Начев. Декларира, че няма дейност през последните години. В същото положение е Синтия, собственост на Станислав Начев. И двете дружества на Начев са регистрирани на адрес София, бул. Черни връх 86, ет. 1. Той е добре известен на правосъдието (тук). НАП е предизвикала производство по несъстоятелност на това дружество. Има още няколко фирми, които все още съществуват, като две от тях – Танина 07 и Евролим Къмпания, също са кухи дружества, собственост на сламени хора. Мини Бобов дол, собственост на държавата и  “Стомана”  са в несъстоятелност. Останалите са прекратените Нова плама, Бургаски захарни заводи, Кавалер, Гея 96, Дея 97 и Крав Мага. Справката дава представа за различните причини за отписване на задължения.

Отделно НАП обяви и преработен списък на длъжници с повече от 5000 лева задължения. Общата сума на несъбраните вземания на държавата е 9.9 млрд. лева. Информацията не е нова, но сега се извежда на начална страница в НАП. В списъка “блести” търговецът от Кърджали Корина Бг (161 млн. лева), има фирми-длъжници на КТБ като Партнер Лизинг, предприятия като Кремиковци, Брикел, Мини Открит въгледобив и др.

Какво следва?

Осветяването на фирмите, които дължат милиони на хазната, може да се приеме като добър ход, защото превръща неплащането на данъци в източник на репутационен риск. Но шансовете тези суми да бъдат събрани в кратки срокове не са много големи.

По време на пресконференцията си министърът на финансите Асен Василев подчерта, че правителството не може да направи актуализация на бюджета при отсъствието на парламент, затова ще се опита да събере дължимите данъци и митни сборове. Той се надява допълнително събраните средства да осигурят средства за новите мерки заради пандемията, които ще бъдат обявени следващата седмица.

На този етап действията на МФ имат превантивен и информативен характер, но реалният принос за увеличаване на данъчните приходи вероятно ще бъде умерено голям. Успехът на НАП в повишаване на събираемостта  изисква не само засилен контрол върху работата на инспекторите, но и законодателни промени, например, по отношение на управлението на несъстоятелността и прехвърлянето на фирми със задължения.