Авджийски

Любомир Авджийски е юрист с над 10-годишен опит на бизнес и юридически позиции. Към момента е част от Правния отдел в клон на международна банка в България.  Бивш експерт към Института за пазарна икономика. Бил е зам.-управител на небанкова финансова институция. Завършва Австрийски колеж в София и притежава професионална квалификация „Счетоводител“, която му позволява да съчетае финансовия и юридическия анализ при проблема с изпирането на пари. В банковата сфера е работил, както на търговски позиции, така и на юридически.

Любомир е лектор на „Бизнес тема“: Новите правила срещу изпиране на пари (28.02.2019)