Fed

В началото на пандемията Федералният резерв понижи лихвените проценти почти до нула и даде сигнал, че те ще останат ниски докато трябва. Но сега, когато инфлацията заплашва да се завърне, още преди пандемията да е свършила, Фед посказва, че започва обратният процес.
Федералният резерв неочаквано обяви, че очаква две повишения на лихвените проценти до края на 2023 г. Преди това централните банки очахваха ставките да останат непроменени до 2024 г. Президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард заяви, че рисковете от инфлация могат да наложат централната банка да започне да повишава лихвените проценти през следващата година.
Според фючърсните пазари обаче инвеститорите вярват, че следващата година може да има едно или повече повишения на лихвените проценти и най-малко четири до края на 2023 г.
Този ход задава нов дневен ред за пазарите, които през последното десетилетие плуваха в изобилие от пари и в отделни случаи плащаха заради привилегията да инвестират в сигурен актив като ДЦК.
Президентът на Федералния резерв Джеръм Пауъл заяви след заседанието в сряда, че централната банка обмисля да намали своите покупки на ДЦК и ипотечни ценни книжа, без да посочва срокове. Това е първият сериозен обрат в политиката на количествени облекчения след пандемията. Покупките, които възлизат на 120 милиарда долара на месец, ще бъдат постепенно намалени като стъпка към спиране на изкупуването на облигации или количественото облекчаване. След това може да се отвори вратата за повишаване на лихвените проценти. Двете са свързани, тъй като изкупуването на облигации от Фед повишава тяхната цена и подтиска доходността им
Но сега с възстановяването на икономиката и повишаването на цените централните банкери повишават прогнозите и се опитват да пренастроят своя инструментариум. Показателите за икономическа активност и заетост продължават да се засилват, а реалният БВП на САЩ е на път да отчете най-бързия си темп на нарастване от десетилетия. Жилищният сектор е силен и бизнес инвестициите се увеличават със солидни темпове, каза Джеръм Пауъл. Основният фактор, който обуславя промяната в нагласите на централната банка, е бързото нарастване на инфлацията – потребителските цени се повишиха с 5% през май. Федералният резерв прогнозира 3,4% инфлация, измерена чрез PCE индекса, за тази година, което е с 1 пункт над прогнозата си от март, но все още очаква инфлация от 2,1% през следващата година, посочва CNBC.
Реакцията на неочакваното съобщение на Фед бе категорична. Най-представителният индекс на Уолстрийт се понижи с 1.9%, отбелязвайки най-големия си седмичен спад от февруари насам. Средният процент по 30-годишните ипотеки се повиши до 3.25%, след коментарите на Фед. Ипотечният пазар следва по-скоро цените на ДЦК и ще бъде засегнат от предхождащото вдигането на лихвите ограничаване на количествените облекчения. Индексът на волатилност на CBOE – VIX, който представлява очакваните колебания на американския фондов пазар през следващите 30 дни, се повиши с 16,6% в петък. Стоки като медта се понижиха, докато доларът достигна двумесечен връх.