Красимир Коцев е основател на компанията за кибер сигурност SoCyber.

След завършването на ТУЕС, трупа пофесионалния си опит в Hewlett-Packard, където се занимава с мрежова сигурност и системна администрация. През годините се сблъсква с различни решения за защита от кибер атаки, както и такива за многофакторна автентикация. Преди основаването на SoCyber се занимава с анализиране на сигурността на мрежи и приложения. През последните години се интересува задълбочено от тестването на сигурността на различни системи, тъй като отчита ръста на заплахите в Интернет пространството.