На 23 октомври Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси постигна общ подход за преразглеждане на директивата за командироването на работници.Намалява се срокът за командироване, но остават много важни детайли, които да бъдат уточнени.

Постигнатият компромис предвижда да се намали продължителността на командироването до 12 месеца с възможност за удължаване на срока до 18 месеца въз основа на мотивирано уведомление от страна на дадено дружество. Предложението на комисията бе за срок от 24 месеца (вместо сегашните 30), а Франция настояваше за 12 месеца. Темата за международните шофьори временно е извадена от тези промени и ще се дискутира отделно. Такова бе и искането на българското правителство, за което бе съобщено в аванс по време на Бизнес тема: Социалният дъмпинг и трудовата мобилност, организиран от еconomix.bg с подкрепата на БСК.


Вижте откъс от изказването на министъра на труда Бисер Петков по време на Бизнес тема:Социалният дъмпинг и трудовата мобилност.

Според EUObserver преговорите са продължили 12 часа.

В изказването си по време на заседанието министърът на труда Бисер Петков е подчертал необходимостта от намирането на адекватно решение за сектора на международния автомобилен транспорт, без да се нарушава конкурентоспособността му.

Постигнатият компромис предвижда временно изключване на прилагането на директивата за сектора на международния автомобилен транспорт до приемане на специалното европейско секторно законодателство, което да отчете спецификите на този вид дейност.

Отлагането на разпоредбите на директивата до приемането на транспортния пакет се прави, за да преодолее съпротивата на страни като Испания, Португалия и Ирландия.

Други промени

Предвижда се още задължение за заплащане на възнаграждение, съобразно законодателството на приемащата държава вместо минимални ставки. По този начин се гарантира равно заплащане за една и съща работа на едно и също място, подчерта еврокомисарят Мариане Тисен.

При сравняването на възнагражденията се вземат предвид не само минималното заплащане в приемащата страна, но и приложимите бонуси и полагащите се добавки. Работодателите им ще трябва да се съобразяват с договореното в колективните трудови договори за сектора в приемащата страна. Предвижда се равно третиране на работниците, изпратени от агенции за временна работа и местните работници.

Текстът, одобрен от Съвета, оставя доста несигурност, за това как точно ще се сравняват възнагражденията. Общото правило е да се сравняват брутните суми, в които се включват и разходи за нощувка и подобни. Но в същото време се казва, че не са част от възнаграждението, а са реимбурсиране (възстановяване) разходите за пътуване и нощувки, които се отнасят до самото командироване.

Срокът за въвеждане на променената директива в законодателството ще бъде 2022 г. (тригодишен срок за промяна на Кодекса на труда и една година преходен период), така че строителните фирми, които са основните изпълнители на услуги, извършвани чрез командировани работници, ще имат време да се настроят.

До този тежък дебат се стигна след като през 2016 ЕК предложи промяна на директивата, приета 20 години по-рано. Работата по директивата продължава, като предстои провеждане на преговори между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. Гласуването в ЕП е в четвъртък, като евродепутати искат директивата да се обвърже с координацията на социалните системи.

По време на заседанието министрите по заетостта и социалната политика на страните от ЕС са обсъдили и предложението за изменение на Регламента за координация на системите за социална сигурност. По него също беше отбелязан напредък с постигането на частичен общ подход по разпоредбите, свързани с равното третиране на граждани и определянето на приложимото законодателство. Работата по регламента продължава в Работната група по социални въпроси към Съвета, където в към момента се обсъждат разпоредбите, свързани с координацията на семейни обезщетения и обезщетения за дългосрочна грижа.

Реакция

Ние сме дълбоко загрижени за ключовите аспекти на сделката, се казва в позиция на BusinessEurope по повод постигнатото споразумени. Според организацията дългосрочната мобилност е сравнително често срещана практика в сектори като производствени или бизнес услуги, където безпокойствата относно измамите практически не съществуват. „Призоваваме Съвета, Европейския парламент и Комисията да подкрепят първоначалния период на командироване от 24 месеца, както бе предложено от Европейския парламент, както и да позволят удължаването на този период по начин, който е напълно съвместим с правилата за координация на социалната сигурност (Регламент 883/04 / EО). Пълната съгласуваност между директивата за командироване и регулирането на социалната сигурност е необходима, за да се избегне ненужната тежест на бюрокрацията.“, се казва в позицията на европейската организация. В тяхната декларпация се казва, че вместо да защитава свободното движение и да налага вече съществуващи правила за борба със злоупотребите, Съветът акредитира мит, че съществуващите правила трябва да бъдат променени, за да се бори срещу социалния дъмпинг и да се раздели Европа.