Бизнесмен

Извънредно проучване на НСИ разкрива, че 53.5% от анкетираните предприятия е отчетено намаление в приходите от продажби през март в сравнение с февруари, 36.3% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение. Анкетата е изпратена до повече от 3770 предприятия, но са отговорили само 1348.

Най-засегнати са предприятията от „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“, които бяха затворени със заповед на министъра на здравеопазването, а най-усточиви на кризата са компаниите от ИТ сектора.

По отношение на наетия персонал 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ – 28.0%, и „неплатен отпуск“ – 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия

В следващия един месец 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4%, че ще преустановят временно дейността си, а 2%, че ще прекратят дейността си.

Проучването е проведено от 8 до 21 април.