БСК

Срокът за смяна на фискалните устройства се удължава до 30 септември 2019 г. за икономическите оператори, които използват компютърни системи за управление на продажбите и при които се изисква подмяна на софтуера, за да се изпълнят новите изисквания на Наредба Н-18. Това е заявил министърът на финансите Владислав Горанов за предаването „Тази сутрин“ по bTV. „След анализ на реалните проблеми регламентираният срок до 31 март остава за тези, които са регистрирани по ДДС и използват обикновен касов апарат, който не е свързан с компютърна система за управление на продажбите“, е казал още той. Министърът е посочил, че наредбата се обсъжда от много време и бизнесът е реагирал твърде късно. Това не е вярно, по време на общественото обсъждане, резултатите от което се намират на сайта на МФ, постъпиха много предложения, някои бяха приети, но повечето бяха отхвърлени. Вярно е обаче, че някои, предимно дребни, бизнеси игнорираха проблема до последно, включително защото до края на 2018 г. този сайт бе сред малкото, които информираха за предстоящите затруднения.

В момента срокът за подмяна на фискалните устройства и СУПТО е един и същ. Припомняме тези срокове, тъй като рубриката вече не е на видно място на сайта на НАП:

1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират  използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

2. Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП имат задълженията по горната точка  до края на м. юни 2019 г.

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.  до края на 2019 г.

4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

4.1. Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. , тоест същият срок като срока за подмяна на касовите апарати. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019 г.

4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019 г., тоест отново два месеца след постигането на съответствие.

От думите на финансовия министър следва, че срокът за подмяна на касовите апарати ще остане без промяна. Но срокът за подмяна на фискалните принтери и свързаните с тях с „компютърни системи“. Това рискува да създаде хаос сред бизнеса, особено като се има предвид, че в една фирма с различни търговски обекти, може да има различни ситуации.

Също така има опасност да се подведат фирмите да не подменят фискалните си устройства заради обявеното отлагане на сроковете.  Но възползването от шестмесечната отсрочка ще е равнозначно на признание, че се използва СУПТО. По сегашните правила в тежест на НАП е да докаже, че даден обект използва СУПТО (това дори може да е малка програмка за следене на наличности и плащания, качена на мобилен телефон) без връзка с фискално устройство. Сега всички, които не си купят касов апарат, могат да се изправят пред много по-тежък проблем през септември.

Неяснотата за това кое е СУПТО (а тълкуванията на НАП варират, което дава възможност на фирми за софтуер да твърдят, че дори най-проста програма за фактуриране е СУПТО) и нежеланието на МФ да изключи софтуера, използван не в търговските обекти и фронт офисите, а в бек офиса, ще изправи фирмите пред труден избор дали си купят нов касов апарат или да чакат септември. Несигурността ще се задълбочи, ако ВАС, който ще бъде сезиран от БСК, отмени текстове от наредбата.

Този проблем се нагнетява от упоритото нежелание на финансовото министерство да не допусне промяна на съдържанието на Наредба Н-18, включително в частта, в която текстовете са неработещи, двусмислени или противоречащи на други закони. Неподходящата дефиниция на търговски обект и неяснотите около СУПТО създават непреодолими проблеми в сектори като разносната търговия, електронната търговия, туроператорската дейност. Голям проблем са частичните плащания и плащанията по стари фактури, както и B2C доставките в чужбина. Налице са и редица технически проблеми, както и прекомерни изисквания към СУПТО (например, изключващи облачни услуги в чужбина).


БИЗНЕСЪТ ЩЕ ТЪРСИ ПРОМЯНА НА НАРЕДБА Н-18 ПО СЪДЕБЕН РЕД

Българската стопанска камара бе домакин на 19 февруари 2019 г. на работна среща във връзка с промените в Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.В срещата участваха ръководители и експерти на браншови организации от различни сектори на икономиката – Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер, Българска петролна и газова асоциация, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска асоциация на заведенията, Конфедерация на автобусните превозвачи, Международна данъчна асоциация (IFA) и др.Участниците в срещата приветстваха изразената в телевизионен ефир рано тази сутрин от страна на Министъра на финансите готовност за отлагане на сроковете по приложение на Наредбата с 6 месеца. Заедно с това, представителите на бизнеса се обединиха около следните ключови позиции и решения:

  1. Самоцелната промяна на сроковете за прилагане на Наредба Н-18 не решава съществуващите проблеми, ако своевременно не се пристъпи и към промяна и/или отмяна на конкретни текстове в Наредбата, тъй като са рискови, противоречащи на законодателството и на установените правни принципи, неприложими са и създават прекомерна административна тежест за бизнеса.
  2. Наредба Н-18 в този й вид противоречи на националното и европейското законодателство, както и на редица международни стандарти за информационна сигурност, поради което в срок от две седмици ще бъдат внесени искове към компетентните институции – Европейска комисия, Върховен административен съд и Комисия за защита на конкуренцията.
  3. Наредба Н-18 създава прекомерна административна тежест за БЕЛИЯ бизнес и не допринася за изсветляване на икономиката, както подвеждащо твърдят нейните автори. Белият бизнес очаква да работи в бяла държава с ясна визия за развитието на икономиката.
  4. Последствията от приложението на Наредбата в този й вид и в тези срокове ще бъдат за сметка не само на икономическите оператори, но и за фиска, за потребителите, за цялото общество.
  5. Наредба Н-18 поставя под сериозен риск националната сигурност и нормалното функциониране на икономиката, тъй като могат да бъдат блокирани обекти от критичната инфраструктура (вкл. лични лекари, фармацевти, доставка на горива за спешна помощ, училища, болници и др.), а не е предвиден адекватен авариен режим, при който те да продължат дейността си в случай на повреда или кибер атака към сървърите на НАП и/или към мобилните оператори, както и в условията на липса на гаранции за сигурността на информацията и отговорни лица.
  6. Контактна група от страна на бизнес организациите ще представи тези и други аргументи пред членовете на Комисията по икономическа политика и туризъм при Народното събрание по време на утрешното й заседание (14:00 ч., пл. „Народно събрание“ 2, зала „Запад“), с настояването за упражняване на ефективен парламентарен контрол върху работата на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.
  7. Бизнес организациите категорично не приемат обвиненията, че не са реагирали своевременно относно проблемите в Наредба Н-18, и напомнят, че вече над една година се опитват да водят ефективен диалог с представителите на НАП и МФ, вкл. предлагали са конкретни промени в текстовете от Наредбата, без да срещнат нужното разбиране.
  8. Бизнес организациите ще внесат отново официално конкретни предложения за промени в текстовете на Наредбата, веднага след публикуване на обществено обсъждане на проект за промени, обещан тази сутрин от министър Горанов. Съществуващите към бизнес организациите три работни групи – „Електронно управление“, „Данъци и право“ и „Бизнес процеси“, са на разположение за участие в експертните дискусии с МФ и НАП.