Кирил Трайков (CISA,CISSP,CISM) е Директор Управление на риска в Делойт

Кирил притежава почти 20 години опит в областта на информационната сигурност, управлението на риска, корпоративното управление, и разработването и внедряването на информационни системи.

Г-н Трайков е лектор на „Бизнес тема: Проблеми на информационната сигурност“ на 22 октомври 2019 г.