БНБ

С промени в Наредба №27 за статистиката на платежния баланс се определя, че местните юридически лица или еднолични търговци, сключили сделка по чл. 7, ал. 5 от Валутния закон, подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след сключване на сделката и в случаите, когато откриват сметка при дружества за електронни пари

Дружества за електронни пари са например Revolut, Alipay, Amazon Payments, Stripe и др. (пълен списък). Разликата между тях и платежните институции е, че имат право да съхраняват за по-дълъг период средства на клиенти в дигитален портфейл, карта или друг платежен инструмент.

Промяната е в сила от 1 януари 2021 г.

Други промени засягат отчетите за ценни книжа, които се подават от банките, другите финансови предприятия и предприятията от сектор Държавно управление. Допълва се също така, че БНБ осъществяват формален и логически контрол на подадената информация.