държава

Дела с обявени претенции на стойност над 1.1 млрд. евро се водят срещу България, става ясно от справка на МФ. В сумата не е включен искът на ЧЕЗ, по който претенциите още не са определени.

Висящите арбитражни дела, заведени до края на миналата година, включват:

Делото EVN AG срещу България със стойност на претенциите над 750 млн. евро. Това дело е обявено за решаване, показва справка на сайта на съда във Вашингтон.

Делото Енерго-Про А.С. с размер на претенциите 140 млн. евро;

Делото на Генералния резервен фонд на Султаната на Оман (акционер в КТБ) с размер на претенциите над 150 млн. евро;

Дело на Финанциариа Интернационале Реал Естейтс СРЛ и други акционери в „Индустриален парк София” срещу Република България с размер на претенцията 57 млн. евро.

Новост е единственото последното дело. Индустриалният парк се намира до Нови Хан и се развива от консорциум, воден от Рослин (според сайта на дружеството). Финанциариа е италианска банка, която като заложен кредитор държи правата върху акциите на италианските акционери в проекта. Активите на Индустриален парк София са 18.5 млн. лева, сума, по-малка от размера на иска.

Освен това страната е била уведомена за намерения за арбитражни дела във връзка с възникнали инвестиционни спорове от страна на MHI International Investments B.V. и Калиакра уинд Пауър АД, Ди Ди Ай Холдинг., Магнезиум.ком Инк, Калауей Кепитъл Мениджмънт ЛЛС. Възможно е някои от тези искове да отпаднат, ако се стигне до доброволно уреждане. Също така е постъпило уведомление за извънсъдебно уреждане на искови претенции на Рюбзамен Бетйлигунгс ГмбХ, ФРГ и Мелания Касцас Савос.

Повечето ищци са непознати за широката публика.

Callaway Capital Management и инвестиционен фонд, а връзката с България е, че е един  облигационерите на КТБ. Според МФ компанията е изразила намерение за искови претенции срещу РБългария. През 2015 г. облигационерите заявиха готовност да предявят вземания за 172 млн. долара. Тогава Даниел Фрайфелд от Callaway коментира пред „Капитал”:  “В момента използваме различни пътища – от предявяването на вземанията в местната процедура по несъстоятелност, през преки искове срещу Република България в международни съдилища, до разследвания на движенията на активите на КТБ от страна на ключови представители в правителството”.

DDI Holdings е компания в Англия, чийто директор е Сашо Дончев и подготвянето арбитражно дело е във връзка с инвестиционен спор, според информацията на МФ.

MHI International Investments B.V. (амстердамско дружество на „Мицубиши Хеви Индъстрийс) е основният акционер (70%) в дружеството, което експлоатира ветроенергийния парк в Каварна. Миноритарен акционер е българската „Инос 1” ООД. То е заложено пред две японски банки. През 2014 г. е обявен дефолт по двата заема поради системно неплащане от НЕК, но японските банки не са обявили заемите за предсрочно изискуеми. Освен това дружеството оспорва балансиращият пазар като нелегитимен, както и решенията на КЕВР от последните години.

Магнезиум.Ком е руска компания с поделение в Латвия, която има и бизнес в САЩ. Тя има български адвокат, но не е известна връзката й с нашата страна.

Накратко, основните рискове от водени дела, пред които е изправен българският бюджет, са свързани с КТБ и енергетиката.

[textblock style=”1”]Тест за същественост

Прокуратурата щурмува и НЕК – така уважаван вестник коментира поредната акция по “румънски модел”, проведена от прокуратурата през седмицата.

Проверяват се най-малко 19 договори с външни правни кантори, а внушението е, че държавната компания е “източена” като са превъзлагани дейности, които е могла да свърши сама. Кои са договорите не се посочва, въпреки че повечето адвокати са наемани с обществени поръчки, а те са публични.

Новината подобаващо получи централно място в емисиите. Надлежно бяха цитирани всички изявления на действащите лица – първо на прокурорите, после на изпълнителния директор на НЕК, който простичко обясни, че: 1) договорите са на стойност 1.4 млн. лева, но зад тях стои материален интерес за 1 млрд. лева, 2) компанията има само 10 юриста и те не могат да свършат всичко.

Че проверката е прах в очите, публиката можеше да узнае още предния ден, стига някой да бе обърнал внимание, че 1 млн. лева не е толкова голяма сума за мащабите на НЕК. Още повече, като се има предвид, че тук влиза и защитата по делото на Уорли Парсънс.

Наистина, юристите вземат прескъпо, но това някак не е проблем, който ДАНС и прокуратурата могат да регулират. Те разбира се, следва да се намесят, ако договорите са сключвани в нарушение на закона за обществени поръчки.

[/textblock]