ръст на икономиката

Второ изключително силно тримесечие за износа на стоки и услуги допринесе ръстът на БВП през 2014 г. да надмине 3%.

Според експресните оценки на НСИ през четвъртото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1% (разликата са т. нар. корективи, които включват основно косвени данъци и услуги на финансови посредници). През предходното тримесечие ръстът също бе 3.4% на годишна база и вероятно той ще бъде близък до това число и за цялата година.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.9% и видимо забавя темпове през второто полугодие на годината. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.5%. Инвестициите отбелязаха ръст само през първото тримесечие на 2016 г., което бе ефект на приключването на европейски проекти. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 7.8%. За износа това е второ поредно тримесечие на ръст с повече от 9%.