Заради попълването на данните за получени суми от наложени платежи, подадени от куриерите, в данъчните декларации, НАП отложи срока, в който може да започне подаването на декларациите по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица.

Предварително попълнените данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица ще бъде пусната на 16 март, а не на предварително обявената дата 8 март.  В тази декррация за пръв път ще бъдат включени още данни за получени суми от наложени платежи и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

НАП е получила данни от 13 млн. пощенски оператора за около 41 млн. транзакции, при които са изплатени суми чрез наложен платеж, съобщи говорителят Росен Бъчваров.

От съобщението на НАП стана ясно, че причина за забавянето е грешна информация, подадена от куриерите. В момента пощенски оператори коригират подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице е посочено като получател на суми по наложен платеж, а на практика изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията, са фирми.

Предварително попълнените данни могат да бъдат редактирани или премахвани, ако доходите от продажби на лични вещи по интернет и не са извършени по занятие. Данъкоплатците ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност. С потвърждаването на сумите данъчното задължение се приема за установено. В случаите, когато лицата нямат други доходи и поради тази причина не подават на общо основание декларация по чл. 50, НАП трябва да извърши ревизия, за да установи данъка. Съответно ще бъде начислена глоба за неподаване на декларация, но само ако е налице онлайн търговия, извършвана системно и с цел печалба.

Подлежат на облагане доходите от регулярни продажби на стоки, които са с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година.
От онлайн събитие на НАП стана ясно, че в зависимост от характера на доходите са възможни три хипотези, съответно срокът за плащане на данъка може да е 5 май или 30 юни, а ставката и данъчната основа да се различават.
В случай че доходите са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г. В този случай доходът се приравнява на дохода на едноличен търговец, съответно приспадат се разхадои, а ставката е 15%.

Но ако физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. НАП посочват, че облагането на селскостопански доходи не зависи от това дали хората са регистрирани като земеделски стопани. В закона изрично е казано, че не са търговци физически лица, които се занимават със селскостопанска дейност. Това може да са и доходи на артисти, които продават свои изделия в платформи като Etsy. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. В тези случаи, срокът за деклариране на доходите и за внасяне на дължимия данък е до 5 май 2021 г.

По време на онлайн събитието на НАП главният експерт Лорета Цветкова посочи, че продажбата на лични вещи е необлагаем доход, но успоредно с това това освобождаване не се прилага когато физическото лице действа като търговец, независимо дали има регистрация по Търговския закон. Продажбите се отнасят до сделки с по-траен характер с цел реализиране на доходи. Експертите отрекоха НАП да има стойностен праг, над който НАП да търси облагане на доходите от интернет търговия. Критериите са сделките да са извършвани по занятие, с цел доход и стоките да са купени с цел препродажба.

Няма никакво значение нито бройката, нито стойността, а характерът на извършваната дейност, заяви Веселин Трифонов, началник отдел „Електронен одит“ . Тоест ако едно лице търси печалба и организира дейността си по стопански начин, неговите доходи следва да бъдат декларирани. За НАП не представлява никакъв интерес продажбата на лични вещи, допълни Бъчваров. Когато се изпращат системно голям обем еднородни вещи, това е индикация за търговска дейност, стана ясно от разясненията.