Кирил Ананиев

Само за един месец излишъкът в консолидирания бюджет се стопи наполовина, показват предварителни данни на МФ. Положителното салдо само за един месец се е свило от 1 616 млн. лв. на  890,8 млн. лв. или 0,8 % от прогнозния БВП. През месеца са изплатени по-високи инвестиционни разходи, свързани с инфраструктурни проекти, плащания по мярка 60/40 и други, се казва в краткото съобщение на МФ.

От него не става ясно на какво се дължи внезапното изчерпване на излишъка. Като се има предвид, че плащанията по новата мярка 60/40 вървят бавно (до 25 август, когато е последното официално съобщение – 26 млн. лева), излиза, че рязкото влошаване на дефицита се дължи на разходи в размер на около 800 млн. лева. Възможно е това да не са само инвестиционни разходи. През последните седмици правителството трескаво разпределя бюджетни средства в подкрепа на различни съсловия, за да осигури социален мир.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2020 г. са в размер на 31 508 млн. лв. Това е почти колкото разходите през същия период на миналата година, само че тогава бяха платени еднократно 1.2 млрд. долара за придобиване на осем изтребителя F-16. Сега подобен разход липса, което означава, че на съпоставима база разходите на правителството нарастват с близо 2 млрд. лева.

Разходите, извършени през септември, са с 900 млн. лева повече от средномесечния размер на разходите за предходните осем месеца.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2020 г. достигат 32 398,8 млн. лв. (73,0 % от актуализирания фискален план, който бе занижен заради коронакризата). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към септември 2020 г. се свиват със 763,1 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 362,9 млн. лева. Месец по-рано – към края на август, данъчните и неданъчни приходи изоставаха с 935,6 млн. лв. Тоест през септември е компенсирана част от намалението на приходите.

Както обикновено, подробните данни са към края на предходния месец. Всички данъчни приходи с изключение на приходите от данъци върху доходите намаляват. Последните са нараснали с 85 млн. лева, в това число приходите от данък върху доходи от заплати са се увеличили със 117 млн. лв. (5,5%), в сравнение със същия период на предходната година. Това се дължи на увеличението на минималната заплата и на заплатите в държавната администрация с 10%. Приходите от социалноосигурителни вноски също се увеличават със 175 млн. лева спрямо осемте месеца на 2018 г., съответно здравноосигурителни вноски – с 65 млн.лева. Причината до голяма степен е свързана с увеличаване на минималните заплати.

Приходите от корпоративен данък намаляват със 172 млн. лв., което е свързано с намаляване на авансови вноски и не е изненада. Приходите от ДДС реагират с известен лаг и бележат намаление – спрямо края на август 2019 г., с 335 млн. лв. (4,5%). Това отразява както влиянието на коронакризата, така и на понижената цена на петрола и курса на долара върху ДДС при внос. Последните намаляват с 596,0 млн. лв. (20,8%), в сравнение със същия период на 2019 г.

Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към август 2020 г. нарастват с 262 млн. лв. (5,8%) спрямо същия период на предходната година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.08.2020 г. е в размер на 155 млн. лева. Увеличението на приходите от сделки в страната отразява сравнително стабилното потребление при намалял внос, както и вероятно намаляване на запасите.