потребители

Заплатите в Китай вече гонят най-ниските средни възнаграждения в ЕС, например в Гърция, става ясно от данни на Euromonitor International.
Средната заработка в промишлеността в Китай достигна 3.6 долара на час през миналата година, което е пет пъти повече от заплащането на работниците в Индия
($0.7), 1.7 пъти повече отколкото в Мексико ($2.1) и три пъти над нивата в Индонезия ($1.2). Средната надница в китайските фабрики вече е по-висока отколкото в Бразия и се доближава до нивата на периферните страни от еврозоната като Португалия.
През периода 2005-2016 тя се е утроила. Данните са по постоянни цени.

chinaПрез същото време заплатите в промишлеността в Бразилия се понижават от 2.9 долара до 2.7 долара на час, в Мексико – от 2.2 на 2.1 долара и в ЮАР – от 4.3 до 3.6 долара.
В Португалия, която преживя дългова криза заплащането в промишлеността се понижи от 6.3 долара през 2005 г. до 4.5 долара през 2016 г..

Ако се отчитат всички сектори, то заплатите в Китай нарастват от 1.5 долара до 3.3 долара през миналата година. Така те надминават всички големи страни в Латинска Америка, с изключение на Чили, и доближават 70% от нивото на периферните страни от еврозоната.

Euromonitor също така отбелязва, че през 2015 г. средната часова надница в развиващите се страни все още е била повече от четири пъти по-ниска от тази в развитите, макар че разликата се е стопила с около 10% след 2010 г.

Средната ставка в промишлеността на САЩ е 20.7 долара. А данните на Евростат посочват, че средната почасова ставка в ЕС през 2014 г. е била 13.2 долара. У нас брутната почасова заплата е 4.35 лева на час, а в промишлеността – 3.78 лева.