Зад ръста на инфлацията

Месечната инфлация през януари достигна 1.3%, а годишната – 1.4%.
Така за първи път от 2014 г (с едно кратко прекъсване през 2015 г.) насам можем да кажем, че дефлацията си е отишла.
Това се дължи на поскъпването на храните – с 4% на годишна база през януари, както и на повишението на образователните и транспортните услуги.
Следва да разграничим еднократните фактори от трайните.
Голям принос за покачването на инфлацията през месеца има внезапният ръст на цените на пресните зеленчуци (с 27% на месечна база) и картофите (с 10% спрямо декември). На годишна база зеленчуците (като група) растат с 21% спрямо предходния януари, а плодовете са с 1% по-скъпи, но те имаха сериозен ръст миналата зима (базов ефект).
храни
Това, както и поскъпването на захарта и шоколадовите изделия, е довело до необичайния изпреварващ ръст на цените на храните през януари. Последното не е изненада, след като захарта поскъпна с 25% на годишна база на световните борси. Обикновено цените на храните след Нова година следват общия ценови индекс. Но тук е налице и по-дългосрочна тенденция, която бележи край на периода на ниски цени на храните, продължил почти три години. Подобни изводи дава и Индексът на тържищните цени, изчисляван от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Разбира се, януарското поскъпване при зеленчуците е по-голямо и е вероятно да има други фактори, които са повлияли – например, затруднения с доставките поради лошото време.

Безспорно, най-силният устойчив тренд зад завръщането на инфлацията е поскъпването на петрола. Средната цена на сорта Брент през януари е с над 60% по-висока от тази през предходния януари.

Данните показват силна зависимост между цените на петрола и инфлацията, както и между цените на бензина и инфлацията.
петрол
Въпреки това, доколкото прогнозите за продължаващ ръст на петрола са предпазливи, не следва да се очаква много голям натиск върху инфлацията.
benzin-infl
Но има други фактори, които могат да повлияят. На първо място, това са предстоящите повишения на административно определяни цени – ВиК, газоснабдяване и пр. Зачестилите инциденти могат да накарат редица доставчици на услуги да ускорят инвестиционните си програми, което също може да предизвика ръст на някои цени след изборите.

Влияние върху повишаването на цените ще има и повишаването на доходите, съчетано с доста ниски лихвени нива. Неравномерността на този ръст обаче засега сдържа това влияние.