Паоло Джентилони

Брюксел засилва натиска срещу частните сделки за по-ниско корпоративно облагане в ЕС, като част от опита да застави компаниите и богатите физически лица да поемат по-голяма част от фискалната тежест, наложена от рецесията.

Паоло Джентилони, комисар по икономиката на ЕС, коментира пред Financial Times, че Брюксел иска да окаже натиск върху страните да изкоренят „структури, които улесняват агресивното данъчно планиране“ като част от националните си планове за реформи в рамките на фонда за възстановяване от 750 млрд. евро.

Комисията също така планира да използва малко познат инструмент на ЕС, за да ограничи специфични данъчни мерки, които нарушават единния пазар, като решението се очаква през 2021 г.

„Справянето с агресивното данъчно планиране е от решаващо значение, ако искаме да имаме равни условия на единния пазар“, каза италианският комисар. „Трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да се справим с агресивното данъчно планиране, особено сега, когато работим върху водещите принципи за прилагането на механизма за възстановяване и устойчивост.“

ЕС обсъжда редица данъчни мерки, но  необходимостта от единодушно съгласие на държавите-членки по данъчните въпроси блокира споразумението.

В рамките на фонда за възстановяване правителствата на ЕС, засегнати от пандемията, ще получат безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на своите икономики – с първите плащания на пари, очаквани през пролетта на 2021 г. Джентилони ще настоява националните планове за възстановяване и устойчивост, представени на комисията да са насочени срещу мерки за „улесняване на агресивното данъчно планиране “. Това предложение бе лансирано през юли в контекста на списъците на страни, които не оказват съдействие по данъчни въпроси. Тогава комисията обяви, че евросредствата не трябва да достигат до компании, които са свързани с офшорни центрове от черния списък.

Тогава комисията съобщи, че ще актуализира критериите за подбор на страните в този списък, като ще включи по-актуални данни и нови заплахи, включително свързани с тероризъм. Ще бъдат отразени критериите за избягване на данъци, възприети от ОИСР, а това включва мерките срещу агресивното данъчно планиране в рамките на проекта BEPS. Комисията вече въведе голяма част от препоръките чрез директивата ATAD, която засяга главно големи компании.

Също така през май комисията отправи специфични препоръки към няколко държави, включително Нидерландия, Ирландия, Люксембург и Унгария, чиито данъчни правила се използват за агресивно данъчно планиране. Другите страни ще упражнят натиск върху посочените правителства да предприемат действия срещу избягването на данъци или може да отхвърлят плановете си за реформи. Съгласно правилата е необходимо квалифицирано мнозинство от страните, за да одобри решението на Комисията за отпускане на средства за възстановяване. Но правителствата не са склонни да блокират плановете за реформи на други страни, страхувайки се да не бъдат блокирани собствените им мерки.

През юли Брюксел лансира идеята да използва член 116 от Договора за ЕС, за да предприеме действия за премахване на схемите за намаляване на корпоративен данък, ако те застрашават единния пазар. По този начин не може да бъде наложено вето от една държава-членка.

„Настоящата законодателна процедура може да направи приемането на данъчни предложения изключително продължително“, коментира Джентилони. „Затова се ангажирам да проуча възможностите, предлагани от Договорите, което ни позволява да преминем от единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство и обикновената законодателна процедура в областта на данъчното облагане.“

Пол Танг, холандски евродепутат и ръководител на новата подкомисия по данъчните въпроси на парламента, коментира пред FT, че Холандия „не може да се оплаква, че Италия няма стабилни и устойчиви публични финанси и след това да блокира начините за събиране на приходи от корпорации и хора, които едва плащат някакви данъци ”.

Правната и политическа чувствителност около използването на член 116 е сериозна, тъй като може да създаде прецедент . Очаква се той да бъде насочен към конкретни данъчни практики, които изкривяват конкуренцията.

На 20 септември Бенджамин Ейнджъл, директор за директно данъчно облагане в генералната данъчна дирекция на комисията, коментира по време на онлайн семинар, че член 116 не позволява хармонизиране на данъчното облагане „през задната врата“. Но той може да позволи на комисията да се справи с „известно изкривяване на вътрешния пазар, произтичащо от практики в някои държави-членки, добави той.

Предполжението е част от по-широк план за данъчна реформа, който включва още хармонизирана основа за корпоративен данък, промяна на ДДС, промяна на облагането в сферата на енергетиката и дигиталните услуги.