стълбица
Юлиан Войнов

Начинът, по който се упражнява властта в една държава, създава модел на поведение в обществото и формира ценностите, които хората приемат и с които се съобразяват в ежедневния си живот. Ако основното, което те виждат в действията на властта, е лично облагодетелстване, кражба на обществена собственост, измами с пари и фондове, назначаване на роднини на добре платени синекурни длъжности, покупка на гласове, използване на партийна принадлежност за кариерно израстване, те копират това поведение и то става част от обществената памет за публично поведение и критерий за разграничаване на правилно от неправилно.

Големият проблем идва, когато дори и тези, които знаят много добре какво би трябвало да бъде общественото поведение, решат да нарушат правилата с мантрата: всички правят така. Тогава вече идва краят на едно общество и връщането в нормани, общоприети рамки на поведение става много трудно или невъзможно.

Всъщност количеството на мерзавците във всички времена и във всички нации е примерно еднакво. Но когато хората разберат, че да бъдеш мерзавец е конкурентно предимство, те стават такива. И изведнъж нацията се превръща в нация от мерзавци. А промяната няма как да дойде отдолу. Промяната може да тръгне единствено от политическото представителство. Но кой да избере ново политическо представителство, с нов морал и ново разбиране.

И най-отвратителната част е когато хората повярват, че са избрали ново такова представителство, а то се окаже същото като старото. Тогава вече самата идея за промяна става неприемлива. И това е и ще бъде големият грях на Реформаторския блок. Защото с неговото поведение и подкрепата за ГЕРБ унищожи вярата, че България може да се промени. А това вече е непростимо!

Заглавието е на редакцията