Вихрен Славчев е изпълнителен директор на Мнемоника и един от основателите ѝ.

Има повече от 15 години опит в сферата на ИТ и управлението, придобит в разработка на софтуерни продукти, сферата на недвижимите имоти и услуги и компании във финансовия сектор.

През 2009 г., заедно с Павел Йосифов, създава Мнемоника. Оттогава досега, заедно с ръководения от него екип, продължава да изгражда една от най-динамично развиващите се и успешни български ИТ компании.

Завършил е Техническия университет във Варна, специалност „Автоматика и системи за управление“.