МФ

Към края на ноември 2019 г. разходите по консолидираната бюджетна програма са в размер на 39 890,5 млн. лв., което е 83,3 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38 553,0 млн. лева. Ако се елиминира влиянието на сделката за изтребителите F-16, платени през миналата година (2.1 млрд. лева), разликата достига 3.45 млрд. лева. Приходите (данъци и такси) са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи (грантовете от ЕС) нарастват с 440,9 млн. лева.
Резултат е дефицит за 182 млн. лева, след като в края на октомври консолидираният бюджет все още имаше излишък от 654,3 млн. лв.
Данните показват, че правителството е започнало да харчи повече през ноември в очакване на предложената бюджетна актуализация. За това говори фактът, че към края на октомври разходите му са били 35 606,2 млн. лв. и малко са изпреварвали разходите през десетте месеца на 2019 г. Следователно, ако средно за 10 месеца правителството е харчело по 3.5 млрд. лева, през ноември то вече е изразходвало 4.3 млрд. лева. Разходите през октомври са малко над 4 млрд. лева. Данните са единадесетия месец на годината са предварителни и не знаем на какво се дължи това увеличение на разходите. Краткото съобщение на МФ ги свързва с мярката 60/40 (която се прилага от пролетта) и добавките към пенсиите (които са в сила от август и струват по около 108 млн. лева месечно.)
При приходите е налице сериозно изоставане при постъпленията от корпоративен данък (със 138 млн. лева по-малко през десетте месеца на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.), както и по отношение на ДДС (намаление със 150 млн. лв., главно заради по-ниските приходи от ДДС върху вноса), но през октомври постъпленията са стабилни въпреки пандемията и в процентно отношение тук процентът неизпълнение ще е малък. В същото време приходите от данък върху доходите нарастват със 130 млн. лева, главно заради по-високите заплати.