Божидар Божанов е основател и главен изпълнителен директор на LogSentinel.
Бил е съветник за електронно управление и информационна сигурност в публичния сектор и има значителен опит като старши разработчик, архитект на решения и ръководител на проекти в международни ИТ проекти. Работи главно с технологии, свързани с Java и се интересува от широкомащабни, разпределени системи. Притежава диплома по компютърни науки.