ипотека

Цените на жилищата у нас достигнаха нивата отпреди финансовата криза, а БНБ очаква ръстът да продължи. Това става ясно от поредното издание на Икономически преглед.
Въпреки предизвиканото от COVID-19 влошаване на икономическата ситуация в страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г. индексът на цените на жилищата (ИЦЖ) се повиши с 5.4% на годишна база, като средно за годината беше отчетен растеж от 4.6% (при 6.0% през 2019 г.). Нарастване на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2020 г. беше отчетено във всички големи градове, като по подкомпоненти на ИЦЖ по-голямо поскъпване се наблюдаваше при старите жилища. Фактори, които подкрепиха търсенето на жилища, бяха растежът на кредитната активност при спадащи лихви.
Натрупаните спестявания в икономиката и липсата на достатъчно алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени проценти е друг възможен фактор с проинфлационно влияние върху цените на жилищата. През четвъртото тримесечие на 2020 г. цените на жилищата общо за страната бяха с 8.2% по-ниски спрямо отчетените максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г. Оценките, направени с макроиконометричен модел на БНБ, показват, че през четвъртото тримесечие на 2020 г. се запазва слабо положителното отклонение на текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им равновесно ниво, което се определя от фундаментални фактори, като доходите, лихвените проценти по жилищни кредити и притока на преки чуждестранни инвестиции (отклонението е в размер на около През четвъртото тримесечие на 2020 г. съотношението „цена/наем на жилищата“ също остана на ниво, което е по-високо от дългосрочно определената (историческа) стойност.БНБ очаква през второто и третото тримесечие на 2021 г. Индексът на цените на жилищата да продължи да нараства на годишна база. Това ще се определя от засиленото търсене на жилища в съответствие с подобряването на склонността на домакинствата за тяхната покупка според проведеното от НСИ Наблюдение на потребителите през януари 2021 г., прогнозира централната банка.